Maatschappelijk ondernemerschap

Visitatie woningcorporaties – Artikel Steven de Waal in Goed Bestuur

Een visitatiestelsel is feitelijk het tegenovergestelde van een governancecode: een code stelt normen, terwijl een visitatie de bedoeling heeft om prestaties te meten. De woningcorporatiesector heeft weliswaar een governancecode, maar ondervindt last van een gebrek aan publieke verantwoording en geloofwaardigheid. Daartoe ontwikkelde de stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland een visitatie-instrument.
Het visitatie-instrument meet de prestaties van woningcorporaties op vier gebieden:

  • Prestaties volgens opgave
  • Prestatie naar eigen ambities
  • Prestatie volgens stakeholders
  • Prestaties naar vermogen en governance

In een artikel in Goed Bestuur (Tijdschrift over governance) geeft Steven de Waal, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland een toelichting op de ontwikkeling van het visitatie-instrument:

“Een visitatie dient om de wereld te laten zien wat je doet, er van te leren, je te verbeteren en te vergelijken met collega-corporaties”.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close