Maatschappelijk leiderschapMaatschappelijk ondernemerschap

Interview in Building Business: over het stelsel van de woningcorporaties

Onderwerp is het adviesrapport van de commissie De Boer over de nieuwe positie van de woningcorporaties. Het rapport verwoordt nergens een moderne en consistente sturingsfilosofie, zoals deze wel in recente adviesrapporten over publieke dienstverlening staan van SER, WRR en van PvdA en CDA.

Aanleiding voor het interview met Building Business was mijn lezing op het congres van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (zie hun website). Het interview is ook gepubliceerd op de website van Building Business, bekijk daar het volledige interview Rapport Commissie De Boer is over vijf jaar alweer aan herijking toe.
Er is in Nederland nog een lange weg te gaan eer we de restanten van New Public Management, zoals outputsturing, contractmanagement, nadruk op beheer en bedrijfsvoering achter ons hebben gelaten ten gunste van een denken in termen van partnership en politiek en maatschappelijk gedreven doelstellingen.

Related Articles

Back to top button