Columns

In Governance Update

Steven de Waal schrijft sinds maart 2014 columns over governance-vraagstukken in Governance Update, de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register.

Guus Hiddink: hoe publiek indekken falen uitlokt

Uit het opstappen van Guus Hiddink als bondscoach kunnen leiderschapslessen getrokken worden. Toezichthouders kunnen van de KNVB leren hoe je het selectiebeleid voor de belangrijkste leider niet afhankelijk moet maken van alleen maar media-overwegingen.
juli 2015
Lees de column

Publiek ontslag

Timo Huges vertrok als topman bij NS. Maar de gang van zaken, inclusief een publieke terechtstelling, past niet bij de principes van good governance.
juni 2015
Lees de column

Nieuwe machten, weinig feiten

Over van het ontslag van Jan van Walsem, voorzitter van het pensioenfonds Schilders. Hier zien we een iconische gang van zaken, intransparantie en geheimzinnigheid. De scherpte van de ingreep (een soort ontslag) en het acute karakter (vrijwel per direct) maken het tot een toonzettende casus.
juli 2014
Lees de column

De machteloze commissaris

‘Ik kwam er niet doorheen’. ‘Ik heb mijn kritiek geuit, maar niemand steunde me’. ‘Ik had wel mijn bedenkingen, maar de rest van de RvC uitte geen enkele twijfel.’ U herkent deze teksten vast wel. Ze komen vooral voor als er ergens publiekelijk intern toezicht heeft gefaald en de betrokkene als lid van de betreffende RvC of RvT daarop wordt aangesproken. Machteloze teksten die niet lijken te passen bij de machtige positie van een RvC. Dat lijkt alleen maar zo, er is namelijk een groot verschil tussen de formele bevoegdheden van het toezichtsorgaan als geheel en de positie en mogelijkheden van degene die daar als lid deel van uitmaakt.
maart 2014
Lees de column

Op Zorgvisie.nl

Steven de Waal schreef van 2009 tot en met 2012 columns over de gezondheidszorg op Zorgvisie.nl. Hieronder een overzicht van deze columns en links naar de gehele tekst op Zorgvisie.nl.

2012

Er komt een nieuwe minister

VVD en PvdA onderhandelen als twee woudreuzen in een verder nogal uitgedund en gekapt bos. Er moeten dus bijna wel een akkoord en kabinet uitkomen. Grote quizvraag, nu al, in de wandelgangen is: wie wordt de nieuwe minister van VWS? Wordt het opnieuw Edith Schippers of toch een ander? Op grond van politieke logica denk ik het laatste.
26 sep 2012
Lees de column

De marktmythe in de ziekenhuizen

In deze verkiezingsstrijd staat de marktwerking in de curatieve zorg hoog op de agenda. Er zijn felle voorstanders (VVD, D66, ook CDA) en even felle tegenstanders (SP, PvdA, ChristenUnie). Zo lijkt er nog heel wat te kiezen. Het is echter een mythisch en ideologisch debat. Men slaat elkaar met vooringenomen ideeën om de oren en vooral in het luchtledige. Helaas leidt dat ertoe dat de meest simpele maatregel die er het hardst inhakt bij de burger, namelijk verhoging van de eigen betalingen alvorens de collectieve verzekering uitkeert, de meeste politieke bijval krijgt.
10 sep 2012
Lees de column

Pragmatische politieke consensus

PVV en VVD kwamen vlak voor het begin van de massale uittocht naar warme landen met hun partijprogramma’s. Ook bij hen krijgt zorg een prominente plaats.
16 jul 2012
Lees de column

Politiek: Koers of Koest?

De zorg heeft een prominente plek in de verkiezingsprogramma’s gekregen maar de realiteitszin is soms ver te zoeken. Geen politicus kan om de discussie over een oplossing voor de explosief stijgende kosten heen.
20 jun 2012
Lees de column

Nu is het duidelijk, of toch niet?

Onder druk van de EU kwam het Lente-akkoord tot stand met een belangrijke rol voor de gezondheidszorg. Het akkoord is door de EU van commentaar voorzien en door de coalitie verder ‘uitgewerkt’. En dat was dat.
5 jun 2012
Lees de column

Ontbrekende of onbekende hervormingen?

In de eerste ronde van het Kunduz-akkoord was de besparing van 1,6 miljard op de zorg nog nauwelijks ingevuld. Nu weten we meer, maar een visie op en aanpak voor de noodzakelijke hervormingen ontbreken.
22 mei 2012
Lees de column

Het verkeerde debat over zorg of eindelijk het goede?

Op heel veel terreinen verschuiven de panelen in het debat over de toekomst van de zorg, ook in verkiezingsstrijd. Nu is het nog wat stil. De partijen schrijven aan verkiezingsprogramma’s of hebben nog een interne lijsttrekkerstrijd af te werken. Maar onder financiële druk worden oude beleidskeuzes vloeibaar en staat er weer veel ter discussie.
11 mei 2012
Lees de column

Verkiezingsstrijd over de zorg

Politiek is voor veel mensen vaak ver weg. Onduidelijke, ruzieachtige taferelen en vage uitkomsten in ‘Den Haag’ zijn daar debet aan. Rondom verkiezingen verandert dat. Partijen en politici doen meer hun best uit te leggen wat ze vinden. Er is meer media-aandacht. Telkens klinkt de lokkende boodschap dat de kiezer binnenkort mag stemmen en dus min of meer aan het spel meedoet.
27 apr 2012
Lees de column

2011

ChinaZorg

Economen waarschuwen ons voor de gevaren van te weinig marktwerking. Graag wijs ik op drie andere gevaren: te politieke overheidsplanning, te weinig overheidsplanning en te weinig eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid van private partijen.
7 nov 2011
Lees de column

Weg met de Haagse mythes

In politiek Den Haag leeft de mythe dat ‘we’ op weg zijn naar meer marktwerking. Maar in de curatieve sector is de werkelijkheid anders.
3 mei 2011
Lees de column

Let op! Kans voor bestuurlijke innovatie

Het probleem van innovatie in de langdurige zorg is een gebrek aan steun voor de pioniers. Nu delen van de AWBZ- en jeugdzorg naar de gemeenten gaan, doen zich nieuwe kansen voor om maatschappelijke ondernemers en professionals ruim baan te geven.
7 apr 2011
Lees de column

2010

Visioen

Ik heb een visioen: een grote stevige zwarte Surinaamse vrouw wast over circa 10 jaar de billen van Geert Wilders. Hij niet langer blond, maar grijs. In een verpleeghuis of gewoon aan huis. Of een tengere Indonesische vrouw met hoofddoekje op.
30 nov 2010
Lees de column

Begrijpen de lijsttrekkers de zorg wel?

We hebben nu een aantal grote lijsttrekkersdebatten gehad. De meest recente was afgelopen woensdag in Carré. Een ding is duidelijk: hier zijn generalistische rekenmeesters aan het woord die vooral heel goed luisteren naar de economen van het CPB.
27 mei 2010
Lees de column

Zorgzaamheid ‘loont’, tenzij je in de weg loopt

Gras gaat niet harder groeien als je eraan trekt. Waarom begrijpen veel managers in de zorg dat niet? Gedreven professionals volop, maar managers menen toch te moeten duwen, beheersen, trekken, controleren.
11 feb 2010
Lees de column

2009

Over bankiers, voetballers en zorgprofessionals

Het wordt tijd dat we de term ‘arbeidsmarkt’ ook in de zorgsector serieus gaan nemen. Terwijl het de belangrijkste ‘markt’ van de toekomst zal zijn, buigt het publieke debat zich nog alleen over de gereguleerde markten van zorgverzekeringen en zorgaanbod.
29 okt 2009
Lees de column

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button