Thema’s

Met een focus op de thema’s disruptief burgerschap, maatschappelijk ondernemerschap en maatschappelijk leiderschap wil Steven de Waal een bijdrage leveren aan het algemeen welzijn.

Disruptief burgerschap

24 juli 2023

De welkome opkomst van burgerorganisaties

Artikel van Steven de Waal in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

20 juni 2023

PERSBERICHT: Toekomstkabinet organiseert dialoogavond over burgerkracht in de energietransitie

Steven de Waal geeft zijn visie op de innovatieve samenwerking die nodig is

29 juli 2022

Via burgerinitiatief naar nieuwe politiek – interview op platform De Eerstelijns

Over de Ella Vogelaar Lezing door Steven de Waal

11 juli 2022

Bestuurlijke Reflectie op Tomorrow’s Society

Over burgerschap in de boardroom en disruptie van de democratie

25 juni 2022

Burgerinitiatieven als noodzakelijke partners voor een zwakke overheid – video

Ella Vogelaar Lezing door Steven de Waal

9 november 2021

De nieuwe macht van burgers

Drie soorten nieuwe macht: over publieke opinie, om bottom-up te organiseren en ter eigen, individuele verzameling en deling van kennis

2 juli 2021

De Ella Vogelaar Academie: Stimuleren van Gemeenschapskracht

Benoeming Steven de Waal tot Voorzitter Programmaraad

Maatschappelijk leiderschap

10 juni 2024

Colleges ‘Van Crisis tot Transformatie in de Zorg’ – UvA Kring Andragologie

Hoe Disruptief Maatschappelijk Leiderschap de Zorg verandert; 7 routes voor koplopers

19 april 2024

Zeven routes naar een veerkrachtig zorgsysteem – DOQ Arts aan het woord

Boekbespreking 'Het zal mijn zorg zijn; 7 routes naar een gezond zorgstelsel'

22 maart 2024

Lancering Stichting Constitutie voor de Commons

Inspirerende startbijeenkomst

13 maart 2024

PERSBERICHT Lancering Stichting Constitutie voor de Commons

Privaat burgerinitiatief om onderzoeks- en kennisfunctie burgerbeweging te steunen

29 januari 2024

Leiderschap heeft filosofie nodig

Bijdrage aan Leergang van OverDenkwerk op Internationale School voor Wijsbegeerte

3 december 2023

Nieuwe zorg vraagt om moedige boardrooms

Essay door Steven de Waal in Goed Bestuur & Toezicht

27 november 2023

Zeven routes voor verandering – recensie in Vakblad Sociaal Werk

Boekbespreking 'Het zal mijn zorg zijn; 7 routes naar een gezond zorgstelsel'

2 oktober 2023

Waarom centrale regie van de overheid in de gezondheidszorg een illusie is

Omarm maatschappelijk leiders in de zorg!

Maatschappelijk ondernemerschap

1 juli 2024

Privatiseer naar maatschappelijke initiatieven. Oproep aan overheid

Opinie-artikel Steven de Waal en Theo Schuyt in Binnenlands Bestuur

1 mei 2024

De energietransitie gaat over mensen en landschappen

De toekomst van onze natuur

15 februari 2024

Start van onderzoek naar gebruik van Artificial Intelligence (AI) in talentmanagement

Communication Concert en Public Space onderzoeken hoe AI de arbeidsmarkt verandert

2 november 2023

De consultancy industrie onder het vergrootglas

Boekbespreking in Nieuwsbrief Zorg en Innovatie

5 juli 2023

Let’s Talk Business ‘Van denktank naar denknetwerk’ – podcast

In gesprek over maatschappelijk ondernemerschap en actief burgerschap

30 maart 2023

Laat het zorgstelsel over aan de professionals – podcast

Podcast met Steven de Waal - Op zoek naar het nieuwe verhaal

10 januari 2023

Nieuwe stad op oude fundamenten

Column Steven de Waal voor de Utrecht Development Board.

23 augustus 2022

De sterke en zwakke kanten van het Integraal Zorg Akkoord

Al ruim 1,5 maand loopt in het Public Space Denknetwerk een discussie over ‘Naar een strategische visie op gezondheidszorg: Acht Transformatie Principes voor vernieuwing van de (Westerse) Gezondheidszorg & De …

28 juni 2022

Haast je met Utrechtse energietransitie

Column Steven de Waal voor de Utrecht Development Board

14 april 2022

Platforms in de zorg

Een wenkend én bedreigend perspectief

Back to top button