PublicatiesMaatschappelijk ondernemerschapUitgelicht

Jeugdzorg denktank: ‘Meer geld erbij is absoluut niet de oplossing’ – interview in Zorgvisie

Interview met Steven de Waal, voorzitter Denktank Jeugdsprong

Het moet radicaal anders in de jeugdzorg, stelt de Denktank ‘De Jeugdsprong’, een initiatief van FNV Zorg & Welzijn en Stichting Beroepseer. Zij formuleerden hun oplossingen in een petitie die inmiddels bijna 1300 keer is ondertekend.

De denktank werkt, onder voorzitterschap van Steven de Waal, van onderop aan een breed en gedragen jeugdzorg-advies. De Denktank signaleert drie problemen én drie oplossingen.

Gesignaleerde problemen:

1.     Arbeidsmarkt: schaarste aan goede jeugdzorgprofessionals
2.     Wachtlijsten
3.     Gemeenten zitten financieel klem en reageren met strenge en bureaucratisch regels. Dit hindert de productiviteit van de professionals. Bovendien legt de administratie een groot beslag (30%) op het beschikbare overheidsbudget

Oplossingen:

  1. Splitsing tussen de verschillende delen van de jeugdzorg: maak onderscheid tussen normale zorg voor de jeugd zoals die gegeven wordt door ouders, docenten en bijvoorbeeld (sport-)coaches en gemedicaliseerde jeugdzorg.
  2. Zorg voor een grote, brede, sterke eerstelijnsjeugdzorg die moet voldoen aan landelijke standaarden
  3. De tweede- en derdelijns jeugdzorg moet weg bij de gemeenten en weer landelijk gefinancierd en georganiseerd worden

In een interview met Zorgvisie schetst Steven de Waal een beeld van de problematiek en de oplossingen.

Lees het volledige interview met Steven de Waal op de website van Zorgvisie
Het interview staat achter een betaalmuur, maar toegang met een gratis proefabonnement van 1 maand is mogelijk.

De petitie die de Denktank Jeugdsprong heeft uitgebracht met daarbij ook een schets van de achtergrond van de denktank, staat nog tot 9 mei open. Half mei wordt het eindrapport van de Denktank de Jeugdsprong verwacht. De resultaten van de petitie zullen in het eindrapport worden meegenomen.

Lees ook de blog van Steven de Waal van 6 januari jl over de start van de Denktank Jeugdsprong.

Related Articles

Back to top button