Over Steven de Waal

© Renee Klein

Dr. Steven P.M. de Waal is opiniemaker, keynote speaker, auteur en voorzitter Public Space Foundation. Na jarenlange ervaring als bestuursvoorzitter promoveerde hij op het onderwerp maatschappelijk leiderschap.

Voor een uitgebreid profiel zie LinkedIn. Of vraag een CV aan via secretariaat@publicspace.nl

Of hij nu adviseur of bestuursvoorzitter is, Steven neemt graag organisaties op sleeptouw. Hij houdt ervan te koersen naar nieuwe doelen en gaat daarbij toekomstige uitdagingen en verantwoordelijkheden niet uit de weg.

Hij bestudeert graag maatschappelijke verandering en innovatie, en deelt met plezier zijn visie op strategie en toekomst:

 • als auteur en gast-auteur van inspirerende boeken en artikelen
 • als keynote speaker op nationale en internationale congressen
 • als boardroom adviseur
 • als voorzitter en social entrepreneur
 • als concept bedenker rond maatschappelijke en strategische trends.

Aristoteles is een grote inspiratiebron voor Steven de Waal. Met zijn denknetwerk Public Space steunt Steven disruptief burgerschap, maatschappelijk leiderschap en maatschappelijk ondernemerschap. Hij was 19 jaar lang (1985-2003)  verbonden aan Boer & Croon, waarvan 13 jaar als als vennoot en enige jaren als bestuurslid en bestuursvoorzitter (1998 – 2002) van de totale onderneming, de Boer & Croon Strategy and Management Group te Amsterdam, met drie ’takken van sport’: interim-management, strategy consultancy en corporate finance.

Steven was lid van het Partijbestuur van de PvdA en vervult verschillende bestuurlijke functies, vaak als voorzitter van RvT/RvC, zoals recent bij FC Utrecht en Theater Utrecht en nu bij ROC Midden Nederland.

Hij is tevens lecturer bij gerenommeerde instituten als Blommestein, Avicenna, Nationaal Register voor Commissarissen en Management Events en is veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland.

“When the going gets tough,
the tough get going”

Steven de Waal is bedenker van het concept ‘maatschappelijke onderneming’ (2000). Andere concepten zijn ‘polderpaternalisme’ (2015) en ‘disruptief burgerschap’ (2018). Door al zijn boeken heen zijn vanaf het begin de grote thema’s geweest: maatschappelijk ondernemerschap (zijn 1e boek in 1994) en maatschappelijk leiderschap (zijn laatste boek, 2018, en zijn proefschrift, 2014). Analoog aan de missie van Public Space gaat het daarbij dus vaak over goed en actief burgerschap, waarbij hij in zijn proefschrift ook analyseerde dat dat een waardenpatroon is dat we ook graag als goed burgerschap in boardrooms willen zien. Steven is in 2014 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op ‘The Value(s) of Civil Leaders’, over maatschappelijke leiders: private personen die zich op een bijzondere manier met de publieke zaak bezig houden.

Steven schrijft essays, heeft een achttal boeken geschreven (in de periode 1994 – 2018) en levert bijdragen aan boeken over bestuur en ondernemerschap. Zijn publicatielijst is hier te vinden.

Zijn meest recente boek ‘Civil Leadership as the Future of Leadership. Harnessing the Disruptive Power of Citizens’ (Amazon, 2018) biedt een strategische analyse van hoe de digitale technologie die markten heeft ontwricht, ook leidt tot een nieuwe en groeiende macht van burgers, en tegelijkertijd een ontwrichtende werking heeft op politiek en publieke dienstverlening. Deze revolutie maakt een nieuw soort leiderschap noodzakelijk: maatschappelijk leiderschap (‘civil leadership’), leiderschap van ‘one of us, citizens’, gebaseerd op burgerschapswaarden en de publieke zaak in plaats van de standaard managementtechnieken. Hij heeft hierover, met name in 2019, voor de internationale lockdown door corona, wereldwijd lezingen gegeven, uiteraard meest voor een bestuurlijk publiek.

Maatschappelijk betrokken

Als actief burger is Steven de Waal ook nauw betrokken bij verschillende maatschappelijke organisaties:

 • Lid van de Utrecht Development Board
 • Voorzitter Raad van Toezicht ROC Midden Nederland
 • Voorzitter Mediaraad RTV Utrecht
 • Voorzitter Programmaraad Ella Vogelaar Academie, gericht op bijdragen aan en bevorderen van gemeenschapskracht

Eerdere nevenfuncties o.a.

 • Sinds 2000 als vrijwilliger betrokken bij de vernieuwing van de Partij van de Arbeid. In de periode 2001 – 2005 lid van het landelijk Partijbestuur. Ook voorzitter van de partijcommissie die eind 2005 advies aan het partijcongres uitbracht over de toekomstvisie op het stelsel van zorg. Daarna nog voorzitter van de Utrechtse scoutingcommissie van de PvdA en in 2016 als lijstduwer op de lijst voor de landelijke verkiezingen.
 • Gedurende 12 jaar betrokken bij FC Utrecht, o.a.  als voorzitter van de Stichting Continuïteit, commissaris en bestuurslid van de Stichting Aandelen
 • Lid Investeringscommissie van Concordia Fund
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Theater Utrecht
 • Voorzitter Raad van Toezicht van stichting Cultuur+Ondernemen
 • Lid van de Raad van Advies Avicenna, academie voor leiderschap
 • Ontwerper van het stelsel en daarna Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland
 • Voorzitter Raad van Toezicht van de Algemene Haagsche Stichting voor Verpleeghuizen (inmiddels gefuseerd)
 • Lid Raad van Toezicht van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde
 • Lid van de Visitatiecommissie Aanpak Vogelaarwijken (Commissie Deetman)
 • Lid van de denktank van het Transitieprogramma in de Langdurende Zorg, een initiatief van overheid en maatschappelijke partijen om innovatie te stimuleren in de caresector
 • Jurylid verkiezing Best Practices wonen, zorg en welzijn, van het opleidingsinstituut KMBV
 • Jurylid verkiezing maatschappelijk ondernemer van het jaar, Sociaal Werk Nederland (destijds MOgroep).
Back to top button