Disruptief burgerschapMaatschappelijk ondernemerschap

Erkenning voor Exodus

Op 20 december 2006 mocht ik namens de jury de prijs voor ‘maatschappelijk ondernemer van het jaar 2006’ uitreiken in de verbouwde zaal van de historische Gertrudiskapel in Utrecht. Dit is een prijs die is ingesteld door de MO-groep, de brancheorganisatie voor maatschappelijke dienstverlening, kinderopvang, jeugdzorg e.d. We hebben de prijs toegekend aan Exodus. een van oorsprong christelijk initiatief tot opvang van ex-gedetineerden. Inmiddels neergezet landelijk in een keten van meer dan 10 huizen waar dezen worden opgevangen, opgeleid en begeleid op hun weg terug de samenleving in.

Vooral de combinatie van christelijk vrijwilligersschap aan de ene kant en de zeer bedrijfsmatige aanpak van het ketendenken sprak ons aan. Altijd weer knap als maatschappelijk ondernemers weten hoe ze missiegedreven handelen en ‘amateurisme’ moeten combineren met zakelijkheid en voortvarendheid! Door wetenschappelijk onderzoek was ook aangetoond dat hun ‘success rate’ in termen van integratie en voorkomen van recidive hoger lag dan van welke andere aanpak ook. Ook bleek maar weer eens hoe belangrijk particulier initatief nog steeds is. Dit geheel bestaat al tien jaar, maar nog steeds wordt er gebekvecht tussen de ministeries van Justitie en VWS over de vraag wie dit zou moeten financieren. Goed dat ze daar niet op gewacht hebben. Tevens bleek deze aanpak eigenlijk niet te passen in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ontwikkeling: de doelgroep is namelijk niet gemeentelijk maar meer een landelijke groep. Ziehier de reden waarom de overheid veel niet kan en veel mensen ook weer in de kou kan laten staan: regeltjes, kokers en bureaugevechten.

Related Articles

Back to top button