Initiatieven

Public SPACE bevordert maatschappelijke innovatie en initiatief. We coachen en adviseren maatschappelijke pioniers. En we bieden een platform aan sociaal ondernemers. Verder verspreiden we voorbeelden van actueel sociaal ondernemerschap via lezingen en artikelen.
Bij onze platform-functie ligt de focus op de specifieke ondernemersproblemen waar deze organisaties in de praktijk mee in aanraking komen, bijvoorbeeld regelgeving die het opstarten of groeien van een onderneming bemoeilijken en uitdagingen met betrekking tot scaling of fondsenwerving.
Public SPACE biedt een platform om dergelijke obstakels te bespreken met andere ondernemers, om elkaar van tips en aanbevelingen te voorzien en op die manier het sociaal ondernemerschap in Nederland te ondersteunen. Zo organiseren we van een jaarlijks event voor sociaal ondernemers uit ons netwerk.
Public SPACE richt haar aandacht op sociaal ondernemende organisaties in drie categorieën.

  1. Sociale ondernemingen. Deze hebben als hoofddoel het creëren van sociale impact  maar hebben daarnaast een winstoogmerk. Het is belangrijk dat de onderneming zelf inkomsten genereert, zonder of met beperkte afhankelijkheid van (overheids-) subsidies.
    Bekijk sociale ondernemingen
  2. Informele burgerinitiatieven. Deze zijn niet per definitie financieel gestuurd maar zijn wel gekenmerkt door enige vorm van organisatie en zijn op zoek naar een sustainable businessmodel.
    Bekijk burgerinitiatieven
  3. Organisaties vanuit het maatschappelijke middenveld. Met name de organisaties die op innovatieve wijze invulling geven aan hun missie en de aansluiting zoeken met informele burgerbewegingen.
    Bekijk innovaties vanuit het maatschappelijk middenveld

Een vierde categorie is maatschappelijk verantwoord ondernemen, vaak geassocieerd met de maatschappelijke strategie van grote ondernemingen. Belangrijke thema’s zijn dan een proactieve (meer dan wettelijk verplichte) vermindering van milieu-effecten, optimaliseren van fair trade in handelsketens, tegengaan slechte arbeidsomstandigheden of misbruik van arbeid, inzetten op life-work balance, bijdragen aan lokaal vestigingsklimaat etc. De initiatieven op dit terrein verzamelen we niet op onze website, al behoren ze uitdrukkelijk wel tot het werkgebied van Public SPACE.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button