Maatschappelijk leiderschap

Innovatieaanpak

Op 7 februari 2007 vond een bijeenkomst van de Denktank plaats speciaal gewijd aan de aanpak van innovatie in Nederland. Gast was de heer Jan Peter van den Toren, Raadadviseur op AZ en tevens Secretaris van het Innovatie platform. Belangrijke succesvoorwaarden aan de kant van de overheid werden benoemd. Zoals veel sneller overgaan tot onderhandelen en gezamenlijke actie en niet te lang in analyses en beleidsnota’s blijven steken. Zoals het uitdrukkelijk benoemen van taalverschillen en die oplossen. Zoals veel meer openstaan voor ideeën van buiten, in plaats van direct een soort ‘not-invented-here‘- reflex erop loslaten, omdat de overheid meent dat ‘regie hebben’ ook inhoudt alles zelf verzinnen, vooraf bedenken en plannen.
Dit alles vergt een duidelijk bestuurlijk mandaat en competent optreden naar dergelijke private initiatieven. Daarop is al uitvoerig ingegaan in ons manifest. Tenslotte zal de Nederlandse overheid met private partijen samen ook duidelijker moeten kiezen. Niet vanuit verdelende rechtvaardigheid (iedereen een beetje dezelfde subsidie), maar vanuit een strategische visie op de economie en samenleving. Een bij uitstek politieke keus dus.

Related Articles

Back to top button