Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Maatschappelijk ondernemerschap

Maatschappelijk ondernemen loont

Als lid van de jury voor ‘De maatschappelijk ondernemer van het jaar’, een initiatief van de MO Groep, woonde ik hun jaarcongres bij eind november 2005. We hadden drie hele goede nominaties. Het gaat steeds om pioniers van een vernieuwend concept waarmee de rest van de welzijns-, sociaal-culturele, jeugdzorg en kinderopvangsector verder kunnen. We hebben de prijs gegeven aan een echte Rotterdamse ondernemer, de Stichting DOCK, in buurtopbouwwerk die dit zo voortvarend deed dat hij zelfs aanbestedingen (een gezonde nieuwe trend in deze wereld) in Amsterdam won!
Uit het juryrapport:

“DOCK Rotterdam is als welzijnsorganisatie een volleerd maatschappelijk ondernemer. Een die gaten zoekt in de markt en reageert, succesvolle offertes maakt, allianties aan gaat, meerdere financieringsbronnen zoekt, risico’s dekt en omzetgroei heeft.
Ook was de jury onder de indruk van de werkwijze van DOCK: in de buurt waar de diensten geleverd moeten worden eerst zélf een analyse maken van de stand van zaken, wensen en behoeften. En was er bewondering voor de stevige zakelijke inbedding van de werkwijze in de organisatie.
DOCK realiseert zich dat haar voortbestaan bedreigd wordt als klanten en opdrachtgevers haar dienstverlening als onvoldoende of matig beoordelen. Ze stemt haar aanbod daarom af op de vraag en werkt voortdurend aan kwaliteit van haar organisatie en diensten.DOCK volgt een zakelijke aanpak. Opdrachtverwerving, verantwoording en interne organisatie zijn tot in de puntjes geregeld en vastgelegd in contracten en tevredenheidsmetingen. DOCK is innovatief: ze zoekt voor uitvoering van opdrachten steeds naar nieuwe methodieken. Kernwoorden: resultaatgericht, in wisselende allianties, contractgestuurd (zowel intern als extern).Ze verleent maatschappelijke diensten, opbouwwerk, jongerenwerk, maatschappelijk werk en ouderenwerk, ondersteunt burgers bij verbeteren van hun positie, activeert jongeren en volwassenen en verbindt de gezamenlijke verlangens en belangen van bevolkingsgroepen aan elkaar.
Oorspronkelijk werkterrein: Rotterdamse deel-gemeente Kralingen-Crooswijk. Tegenwoordig werkterrein: steden in de Randstad.”

Ik zal voor mijn lopend onderzoek naar ‘maatschappelijke leiders’ zeker deze drie directeuren willen spreken.
Tevens was het natuurlijk heel prettig te merken in het paneldebat dat onlosmakelijk aan zo’n congres vastzit van zowel Saskia Stuiveling van de Algemene Rekenkamer als van Willem van Leeuwen van Aedes te horen dat transparantie en verantwoording nog steeds bij dit soort ondernemingen onderbelicht zijn. Ik hoorde zelfs Willem van Leeuwen met enige trots melden dat woningcorporaties in dit debat voorop lopen en dat er nu echt bijvoorbeeld visitatie aan zit te komen! Goed om te weten dat dit soort steun er is.

Related Articles

Back to top button