Rapporten

2008

publicspace-eerstelijnszorg-2008Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg

Het rapport reikt toekomstperspectieven aan voor professionals in de zorgpraktijk, beleidsmakers van beroepsverenigingen, zorgpartijen en overheden. Gebaseerd op factfinding en -ordening, en gesprekken met stakeholders, belangenvertegenwoordigers, opinieleiders in en rond de eerstelijnszorg.
Download Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg (pdf)

2007

advies-auditraad-visitatie-woningcorporaties-2007Uitgangspunten en opties bij het beheer van het visitatiestelsel ‘Maatschappelijke visitatie woningcorporaties’

De auditraad ‘Maatschappelijke visitatie woningcorporaties’, onder voorzitterschap van Steven de Waal van Public SPACE, bracht advies uit aan de landelijke stakeholders in het voorgestelde nieuwe maatschappelijke visitatiestelsel voor woningcorporaties: VROM, Aedes, VTW, Woonbond en VNG. Het adviesrapport schetst uitgangspunten en opties om te komen tot een maatschappelijk visitatiestelsel woningcorporaties.
Download Uitgangspunten en opties bij het beheer van het visitatiestelsel ‘Maatschappelijke visitatie woningcorporaties’(pdf)

2006

meetlat-liberalisering-ziekenhuismarkt-2006Meetlat liberalisering ziekenhuismarkt november 2006

In 2006 deed Public SPACE samen met Boer&Croon onderzoek naar de stand van zaken in de liberalisering van de ziekenhuissector. Hierbij ontwikkelden de onderzoekers een meetlat voor de liberalisering van de ziekenhuismarkt. Deze geeft de stand anno 2006 weer, met als conclusie: er is nog nauwelijks werkelijke liberalisering van de ziekenhuismarkt.
Download Meetlat liberalisering ziekenhuismarkt november 2006 (pdf)

2005

liberalisering-ziekenhuizen-2005Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor de liberalisering?

Rapport in opdracht van Boer&Croon Strategy and Management Group. Centrale vraag: is de top van de ziekenhuizen klaar voor de liberalisering? Conclusies onder meer: bestuurders hebben moeite greep te krijgen op financiën en prestaties en organisatiestructuren in te richten voor ondernemende professionals; er is een onduidelijke en weinig op ondernemerschap gerichte relatie tussen ziekenhuis en medisch specialisten; Raden van Toezicht hebben onvoldoende oog voor hun nieuwe rol en noodzakelijke veranderingen; de markt is nog niet zo ingericht dat innovatief en slagvaardig gedrag wordt beloond.
Download Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor de liberalisering? (pdf)

public-broadcasting-in-international-perspective-2005Public Broadcasting in International Perspective

The downfall of stateprotection, upcoming new technologies, pressures on government grants and license fees, an expanding audiovisual industry with many newcomers, more channels and declining audiences. What is the future role and strategy for public service broadcasting in an international perspective? This report is part of a bigger assignment of the Public Broadcast Association of the Netherlands to help them develop their strategy and vision.
Dowload Public Broadcasting in International Perspective (pdf)
 

Public Broadcasting Remit. European Legal and Regulatory FrameworkPublic Broadcasting Remit. European Legal and Regulatory Framework

Study on the EU legal framework of national public service broadcasting systems, carried out as part of a bigger assignment by the Public Broadcast Association of the Netherlands.
Download Public Broadcasting Remit. European Legal and Regulatory Framework (pdf)
 

2001

exploration-hospital-care-10-countries-2001An exploration of future hospital care in 10 countries

Een studie voor de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, uitgevoerd door een stuurgroep onder voorzitterschap van Giel Huffmeier. Het rapport is begin 2002 aangeboden aan minister Borst. Daarna zijn er in ca. 30 ziekenhuizen in Nederland presentaties en discussiesessies geweest met management en zorgstaf over dit rapport.
Download An exploration of future hospital care in 10 countries (pdf)
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button