Maatschappelijk leiderschap

Strategie in de Zorg: Leiderschap, ChinaZorg en Disruptie

Beslissers in de zorg maken fundamentele slag naar Zorg 3.0

De afgelopen dagen heb ik drie lezingen gehouden op verschillende plaatsen in de zorg. Deze geven een goed inzicht waar nu vele beslissers in de zorg strategisch mee bezig zijn.

Het belang van de eigen persoonlijke ontwikkeling

De eerste lezing was bij het StrategiePlatform Healthcare, georganiseerd door Managementevents. Het ging vooral over de eigen persoonlijke ontwikkeling tot leiderschap. Mijn lezing voor twee groepen van telkens ca. 70 personen, ging vooral over de noodzaak van leiderschap in de huidige zorg, het bijzondere belang van maatschappelijk leiderschap.

Ter inspiratie stond ik stil bij enkele voorbeeld-personen uit mijn promotieonderzoek, zoals Cees Hovenkamp (overleden) van Philadelphia Zorg, Marco Bunge, burgerpionier van een van de eerste hospices in Nederland Hospice Kajan, en Wim van der Meeren, nu RvB van CZ Zorgverzekeringen. De laatste vanwege zijn aanpak van het Elisabeth Ziekenhuis tot ‘liefste’ ziekenhuis van Nederland en zijn pionierend optreden rond selectieve inkoop van borstkankerzorg. Inspirerende praktische voorbeelden, beyond ‘heiligen’ zoals Moeder Teresa, maar echt en dus ook omstreden. Met hen als voorbeelden ging ik in op de contouren en karaktertrekken van maatschappelijk leiderschap.

Hoe omgaan met het extern krachtenveld in de zorg

De tweede lezing was voor ca 30 leden van Raden van Toezicht in Zorginstellingen, op de fraaie locatie van ISVW te Leusden, bij de NVTZ Academie. Mijn onderwerp was het extern krachtenveld, inclusief de analyse van het huidig zorgverzekeringsstelsel en de ingrepen in de AWBZ, onder het motto ChinaZorg en de bijbehorende strategische antwoorden. Uiteraard ging het daarbij ook over de rol van de RvT in strategieontwikkeling, wat mij betreft is die dus veel proactiever en persoonlijker dan alleen het formeel vaststellen van een geduldig stuk papier dat ‘strategisch plan’ heet.

Het Internet of Things leidt tot praktische en medische innovaties

De derde gelegenheid tot een goed gesprek over de gezondheidszorg betrof mijn voorzitten en begeleiden van het Ingendael Discours, georganiseerd door de Blommesteingroep, weer op de fraaie locatie van Chateau St Gerlach van Camille Oostwegel (ook een van de onderzochte maatschappelijk leiders in mijn proefschrift) Chateau Hotels. Hier bleken de grote onderwerpen te zijn de praktische en medische innovaties die we nu zien opkomen, door 3D printing, Virtual Reality brillen, data beheer door en voor patiënten.

Maar ook de disruptieve macht van de patiënt, die zelf zijn of haar zaken kan uitzoeken, dossiers wil inzien, onderling informatie kan uitwisselen, medisch voorwerk kan doen. Belangrijke nevenonderwerpen betroffen de huidige medische cultuur (Is die wel vernieuwend genoeg?) en de opstelling van zorgverzekeraars (Nemen die nog wel de regie vanuit een eigen visie op de zorg?).

“Disruptie brengt nieuw elan in de zorg”

Een boeiend palet aan issues en meningen in de Nederlandse zorg van dit moment. Bemoedigend is vooral het enorme elan in de instellingen voor zorg zelf, men verschuilt zich niet langer achter anderen, overheid of financiers, maar maakt de eigen noodzakelijke fundamentele slag naar Zorg 3.0.

Related Articles

Back to top button