Maatschappelijk leiderschap

De kredietcrisis: Wat nu te doen?

Bij de verkoop van ABN AMRO hebben gelukkig velen gewaarschuwd voor de risico’s voor het nationaal belang. Bij onze boekpresentatie over ‘Strategisch management voor de Publieke Zaak” met Staatssecretaris Heemskerk was het een prominent thema in de discussie. Die – toen tevergeefse – kritiek heeft er toe geleid dat ministers en toezichthouders heel alert zijn gebeleven op de vraag OF dit wel zo verstandig was (al verdienden de aandeelhouders, waaronder ook Nederlandse, er veel aan). Die scherpte heeft ons vervolgens, gelukkig, de ABN AMRO weer teruggebracht in eigen land.
Men zegt dat in deze crisistijden de verhouding markt- overheid opnieuw wordt gezet. Ik zeg dat we vooral onze eigen visie op de verhouding Nederland- buitenland en dan met name de Europese Unie moeten herijken. Dat debat moeten we echter niet aan de economen overlaten. We moeten het directer hebben over ‘nationaal belang’ en ophouden te veronderstellen dat het grote Europese project, de eenwording van de markt en dus het openbreken van nationale beschermingen en samenwerkingen altijd en overal in ons belang is. Op heel veel terreinen zakken we weg ten opzichte van de internationale concurrentie. Het enige antwoord is: gezamenlijk publiek-privaat ondernemen en dus, op sommige strategische terreinen, bouwen aan nationale kampioenen.

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button