Agenda archief

Actualiteitendiner Landurige Zorg: verbinden van zorg met de leefwereld van de cliënt

Initiatief van de Blommestein Groep

Steven de Waal is op 19 september voorzitter van het Actualiteitendiner Langdurige Zorg, geïnitieerd door de Blommestein Groep.

Vernieuwing op komst in de langdurige zorg

Met de beweging naar een steeds meer persoonlijke én complexere zorgvraag, staat de langdurige zorg aan de vooravond van een nieuw tijdperk. De sector wordt uitgedaagd haar zorgaanbod te vernieuwen en te verbinden met de leefwereld van de cliënt. Met als extra uitdaging daarbij de verschuiving van zorg: onder aanvoering van maatschappelijke en sociaal-technologische ontwikkelingen verplaatst de zorg zich steeds nadrukkelijker buiten de muren van zorginstellingen naar de cliënt thuis.

De klassieke grenzen tussen zorgdisciplines komen hiermee te vervallen en worden ingehaald door nieuwe samenwerkingsconcepten, waarbij zorg steeds meer in netwerkverband, rondom de cliënt en over de volle breedte van de zorg heen wordt georganiseerd. Van one-size-fits-all naar maatwerk met steeds meer regie, coördinatie en zeggenschap van de cliënt.

Worden zorginstellingen daarmee netwerkorganisaties die naast het eigen zorgaanbod óók dat van andere partners en stakeholders gaan organiseren? Binnen en buiten de muren van de zorginstelling? Wat vraagt dat van de organisatie, bestaande zorgprocessen en bovenal van de medewerkers én cliënten?

Related Articles

Back to top button