Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Maatschappelijk leiderschap

Behandelplan voor een betere gezondheidszorg

Het gaat om de ECHTE BEWEGING in de JUISTE RICHTING

In het publieke en politieke debat is er nu veel aandacht voor de toekomst, de aanpak en de actieprogramma’s rond vernieuwing van de gezondheidszorg. Dat zijn ten dele de naweeën van de pandemie en de enorme effecten daarvan op ieders leven en ook op de zorg zelf. Het heeft ook te maken met het aantreden van een nieuw kabinet en een nieuwe minister van zorg (Ernst Kuipers) die bij aanvang van zijn ministerschap een plan met de polder heeft willen maken om de gezondheidszorg meer structureel en op veel terreinen te verbeteren. Alleen al dat actieprogramma, onder de naam Integraal Zorg Akkoord, oogt bij tijd en wijle dodelijk vermoeiend en bevat in onze ogen juist te weinig richting waarheen men de zorg dan toekomstgericht wil transformeren. ook qua aanpak en inzet op dynamiek bevat het te weinig hoopgevende en inspirerende aanzetten.

Gelukkig hebben we al vanaf maart j.l. binnen het denknetwerk van Public Space een discussie gestart over juist deze twee elementen, Beweging en Richting oftewel Toekomst en Transformatie van de gezondheidszorg.  Uiteraard hebben we dat gedachtegoed daarna ook meegenomen in de vele lezingen en congressen over strategie en leiderschap in de gezondheidszorg waar Public Space een bijdrage aan  levert.

We plannen dit najaar hierover een publicatie in boekvorm uit te brengen, mede gebaseerd op de vele reacties in die gesprekken en dialogen, zoals het een echte denktank betaamt. Het hoort ook bij een denktank om die discussie in alle openheid te voeren, daar velen in mee te nemen en niet bang te zijn voor het tussentijds publiek debat.

De voorlopige inhoudsopgave:

  1. Waarom we (nog) meer civil leaders nodig hebben in de zorg
  2. Naar Bevorderen van gezondheid
  3. Naar Financieren van werkelijk toegevoegde gezondheids- en levenswaarde
  4. Naar Organiseren van professionals op hun praktische wijsheid
  5. Naar Platform organisaties en een andere stijl van management
  6. Naar Dichterbij de patiënt, familie en woonomgeving en vanuit die regie organiseren
  7. Dus: Deze noodzakelijke innovaties bereiken door maatschappelijk leiderschap te organiseren, te stimuleren en te belonen

Ik wens iedereen veel inspiratie voor het eigen civil leadership toe, gebaseerd op dit denkwerk en de geschetste richtingen!

Related Articles

Back to top button