Disruptief burgerschapVideo's

Burgerinitiatieven als noodzakelijke partners voor een zwakke overheid – video

Ella Vogelaar Lezing door Steven de Waal

Zijn burgerschapsbewegingen van onderaf een serieuze oplossing voor de grote publieke problemen zoals de klimaat- en energiecrisis, het stikstofprobleem en het vastlopen van zorg- en onderwijssystemen? En hoe komt die burgerkracht dan het beste tot zijn recht? Steven de Waal gaf op 25 juni de eerste Ella Vogelaar Lezing tijdens het jaarlijkse We doen het samen! Festival dat speciaal gericht is op burgerinitiatieven. [Lees verder en download de presentatie onder de video}

Burgers willen vanuit een collectief belang iets doen aan de grote nationale problemen waar ze toenemend ook van doordrongen zijn en waarbij ze zien dat de overheid faalt en het in ieder geval niet alleen kan. Ze hebben daartoe ook steeds meer macht dankzij de revolutie in ICT- en mediatechnologie. Die betere informatiepositie van burgers heeft gevolgen voor de relatie met de overheid. De Waal ziet echter niet dat bestuurders in de overheid en publieke diensten daar voldoende rekening mee houden, of op anticiperen.

Het is daarom voor actieve burgers belangrijk hun eigen strategie aan te scherpen, naar erkenning, ruimte voor handelingsperspectief en macht om die burgerkracht effectief in te zetten. Aan de hand van voorbeelden van maatschappelijk leiders uit zijn promotieonderzoek geeft De Waal tips over onder meer informatie- en mediastrategie, zo nu en dan een harde signaal-actie en het belang van geduld in de stroperige systemen.

Lees hier het persbericht over de eerste Ella Vogelaar Lezing door Steven de Waal

Download hier de presentatie

Related Articles

Back to top button