boeken uitgelichtPublicatiesDisruptief burgerschapBoeken

Burgerkracht met Burgermacht (2015)

Het einde van de maatschappelijke onderneming en het polderpaternalisme

Dit boek verscheen in mei 2015 en ik schreef het voor ambtenaren bij lokale en nationale overheden, managers van non-profit organizations en ondernemers.

Pleidooi voor actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap

Nederland verbouwt de verzorgings- en verzekeringsstaat fundamenteel. Dit essay analyseert dit proces, de problemen, de kansen, de lege retoriek en doet aanbevelingen. Burgers leunen verwend achterover, maar nemen ook toenemend onverwachte initiatieven (burgerkracht). De overheid stuurt en regelt gulzig voorwaarts, samen met een paternalistische polder, maar zou anders willen en erkent het probleem van het gebrek aan burgermacht. Maatschappelijke ondernemingen schuilen nog allereerst bij de overheid, maar sommigen worden ook partner van burgerinitiatief. Enige citaten:

  • ‘De burger wordt nieuwe mores geleerd: meer risico’s, meer eigen bijdragen, minder rechten, nog steeds plicht tot deelname aan collectiviteiten’
  • ‘De overheid kiest niet rechtstreeks voor burgers, maar reorganiseert eerst zichzelf’
  • ‘Een terugkeer naar overheidsfilantropie’
  • ‘De maatschappelijke onderneming is nu een private façade voor dwingend en falend overheidsbeleid’
  • ‘Nieuw rendementsdenken: van new public management naar public value management’
  • ‘Naar echte burgermacht via wettelijke rechten op experiment en initiatief, uitdagen van bestaande instellingen en overnemen dienstverlening’
  • ‘Het gaat ook om burgerschap in de boardroom’
  • ‘Maatschappelijk leiderschap op alle instituten is hard nodig’.

“De overheid stuurt en regelt gulzig voorwaarts, samen met een paternalistische polder…”

De Public Space Foundation (opgericht in 2001) bepleit als onafhankelijke denknetwerk de inzet van maatschappelijk ondernemerschap en actief burgerschap in de publieke sector. Vanaf 2012 droeg Public Space bij aan het debat over de transformatie van de Nederlandse verzorgingsstaat door het initiatief te nemen voor een eigen debat. Centraal staat daarbij de spanning tussen de huidige officiële inzet op actief burgerschap en het tegelijk negeren en uithollen in overheidsbeleid van de maatschappelijke ondernemingen. Dit betreft zorg- en onderwijs instellingen, woningcorporaties, pensioenfondsen en publieke omroepverenigingen, zelf resultaat van klassiek burgerinitiatief.

Boekpresentatie aan directeur Sociaal Cultureel Planbureau

Op 19 mei 2015 presenteerde ik mijn boek ‘Burgerkracht met Burgermacht’ (Uitgave van Boom Bestuurskunde)  aan prof. dr. Kim Putters, directeur Sociaal Cultureel Planbureau.

Verkrijgbaar bij Boom Bestuurskunde en bij de reguliere (online) boekhandels.

 

Related Articles

Back to top button