Agenda archief

Dag van de Denktanks

De Vereniging voor Bestuurskunde organiseert op 27 januari 2015 een uniek festival van ideeën in het Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag de ‘Dag van de Denktanks’. Op deze dag presenteert een rijk aantal zeer verschillende denktanks nieuwe en lopende projecten. U krijgt daarmee de kans om in een keer aan het front van het denken over actuele maatschappelijke en politiek-bestuurlijke vraagstukken te komen.
Steven de Waal verzorgt op deze dag een workshop getiteld “Hoe denktanks andere inzichten opleveren: casus jeugdzorg”. De jeugdzorg is nu actueel. Het gaat om een optelsom van ingrijpende bewegingen: decentralisatie, bezuinigingen, overgang naar een voorziening zonder rechten, inschakeling van eigen inzet van betrokkenen. Allemaal bedoeld om betere en effectievere zorg te leveren. Public SPACE is daar op allerlei denkmanieren nu bij betrokken, mede gebaseerd op een aantal lange termijn studies. Rondom 2010 publiceerde Public SPACE twee studies, een naar de Jeugdgezondheidszorg (pdf) (de preventieve tak van de Jeugdzorg) en een naar de kansen en innovaties rondom de decentralisatie van de Jeugdzorg (pdf). Beide studies werden gevraagd en gefaciliteerd door GGD Nederland, een branchevereniging, maar op volstrekt onafhankelijke basis, zowel qua onderzoek als qua publicatie. De eerste studie is aangeboden aan de toenmalige minister, Rouvoet, de tweede aan de toenmalig bestuurlijk verantwoordelijken van de VNG, Pans en Dannenberg. Beide studies zijn in die periode gepresenteerd in tientallen lezingen en congressen. De huidige bewegingen in 2015 bieden dus een goed moment stil te staan of de onafhankelijke en ongebonden opstelling van een private denktank goede en duurzame inzichten heeft opgeleverd. In de workshop wordt stilgestaan bij de werkwijze, de innovatieve resultaten, de effecten en de moderne werkwijze van een onafhankelijk Denknetwerk.
Download het programmaboekje van de “Dag van de Denktanks”.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button