Maatschappelijk leiderschap

PvdA-campagne: veel positieve reacties in het Noorden

De afgelopen week was ik veelvuldig in het Noorden van het land. Ik gaf in Assen een lezing voor een uitgebreid publiek van managers en professionals uit zorg en gemeenten over de positie en toekomst van de Centra voor Jeugd en Gezin, cruciaal voor de verbetering van de jeugdzorg op lokaal niveau. Ik sprak met directeuren en wethouders van de drie noordelijke GGD’en. Deels over hetzelfde thema, maar ook over volksgezondheidsbeleid in het algemeen. En ik combineerde deze trips met een deelname aan de eerste regio bijeenkomst van Job Cohen over de stand van zaken in de oppositie, in Zwolle.
Bij al deze bijeenkomsten reageerde men zeer positief en met veel steun voor mijn plan om op te gaan voor het lijsttrekkerschap van de Eerste Kamer van de PvdA. Ik wil een verbinding leggen tussen de samenleving en de politiek, met name rond fundamentele kwesties die nu spelen en waar ik veel over schrijf en spreek:

  • Hoe pakken we de echte problemen in de zwakke gezinnen en leefmilieus aan;
  • Wat is eigenlijk de meerwaarde van management nog;
  • Waar kunnen we de overheid wel verantwoordelijk voor houden en waarvoor niet;
  • Wanneer moeten ouders steun krijgen en wanneer moeten ze toch echt hun eigen plan kunnen trekken zonder veel bemoeienis van instanties?

Dat soort waardendiscussies horen in de Eerste kamer thuis en bij de PvdA.

Related Articles

Back to top button