Maatschappelijk ondernemerschap

De slimme overheid

Op 11 mei hield ik een lezing voor het congres ‘De persoonlijke Overheid’ van de Blommesteingroep over samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Er werd gereageerd in een panel daarna met o.a. Jan Willem Oosterwijk, SG van EZ en Truus Valkering, lid RvB Corus. Kern van mijn betoog was dat we in Nederland over publiek-private samenwerking vanuit veel te ideologische en theoretische posities spreken en beleid maken. De juristen hebben hier met bangigheid veel te veel het voortouw gemomen. We kunnen een voorbeeld nemen aan het buitenland waar men vaak veel pragmatischer en vanuit eigen belang naar de kansen kijkt die pps biedt.

Zo noemde ik het voorbeeld van de bedrijfstak Voetbal. Terwijl bij ons de NMa nog meende de mededinging rond mediacontracten te moeten aanjagen door gezamenlijk onderhandelen van de voetbalclubs via de KNVB te verbieden (overigens mede uitgelokt door enige grote clubs die het grotere belang niet zagen), promoot de Engelse Premier League succesvol in Brussel de gedachte dat er geen mediarechten zijn als niet alle voetbal clubs samen een spannende competitie onderhouden. Er is dus sprake van competitie op het voetbalveld maar niet als hele bedrijfstak, daar is juist sprake van een gemeenschappelijk produkt! Deze discussie heeft Public SPACE naar Nederland gehaald via de debatten van het Executive Exchange Network.

American football

Het buitenland biedt voor ons gebrek aan creativiteit nog schrijnender voorbeelden, bijvoorbeeld het American Football. Deze grootste en rijkste sportbedrijfstak in het land van de vrije competitie kent zulke ‘socialistische’ maatregelen als een ‘salarycap’ (een maximumsalaris voor spelers), een ’toewijzing’ van erkende stadions aan steden (waarbij Los Angeles nu al decennia niets krijgt om de rest scherp te houden) en een winstverdelingsschema! Een samenvatting van dit voorbeeld uit The Economist en mijn commentaar vindt u verder ook op de site.
Goed en boeiend was daarna dat het panel het met me eens was dat er een veel grotere versnelling en creativiteit nodig is op dit gebied, waarbij wel werd gewaarschuwd voor het creeeren van nationale kampioenen, een debat dat nodig voortgezet moet worden.

Related Articles

Back to top button