Disruptief burgerschap

Grote Publieksimpact 'Burgerkracht met Burgermacht'

Ik heb de afgelopen maanden meer dan 50 lezingen gegeven met een groot aantal debatten over mijn laatste boek: ‘Burgerkracht met Burgermacht’, sinds de lancering in mei 2015 door een presentatie aan Kim Putters, directeur SCP. Er is erg veel belangstelling voor het denken en de analyse bij vele bestuurders en toezichthouders op allerlei instellingen in de publieke sector, zoals woningcorporaties, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, maar ook overheden worden wakker, vooral gemeentebestuurders. Ik heb daarom de belangrijkste items die daarbij naar voren kwamen, zowel in mijn lezingen als in deze discussies na afloop, verzameld en geordend. Dit geeft goed de actuele publieksimpact van het boek weer, met ook actuele voorbeelden, casussen en publieke debat items die mijn analyse illustreren.
De beknopte samenvatting vindt u in de volgende headlines, nader na te lezen in de uitgebreide samenvatting (pdf):
sheet-samenvatting-burgermachtdebatten

Related Articles

Back to top button