Agenda archief

Ingendael Indepth – Transitie naar een toekomstbestendige ziekenhuisorganisatie

Steven de Waal is gespreksleider bij het IngendaelIndepth congres op 11 en 12 december.
Eerder deze zomer initieerde de Blommestein Groep voor de 3e keer in successie het Ingendael Discours op Château St. Gerlach in Zuid-Limburg: de ‘zomerse studiereis voor zorgbestuurders in eigen land’, waarbij een select gezelschap van zo’n 40 thought leaders uit de zorg in een intensief tweedaags programma het strategisch instrumentarium voor de transitie naar een innovatief en maatschappelijk renderend zorglandschap met elkaar besprak. Het vertrekpunt voor het Ingendael Discours vormde de gedachte dat de toekomstbestendigheid van de Nederlandse gezondheidszorg ligt verankerd in het verenigen van innovatie in kwaliteit met stabilisatie van kosten: meer financiële middelen komen er niet, meer vraag naar goede zorg wel.
Een belangrijk signaal dat door de betrokken bestuurders, specialisten en verzekeraars werd afgegeven is dat de toekomstbestendigheid van de Nederlandse zorg niet zozeer om een ideologische koerswijziging vraagt, maar dat de ‘katalysatoren voor kwaliteit’ liggen in het sturen op innovatie, waardecreatie, shared decision making en beloning van gezondheidswinst, maar ook in het terugdringen van praktijkvariatie, volumeprikkels en vermijdbare zorg. Een gezamenlijke verantwoordelijk voor de zorgsector die begint in ieders eigen Huis.
IngendaelIndepth
Vanuit de ambitie om op een vernieuwende wijze bij te dragen aan de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de Nederlandse gezondheidszorg, neemt Blommestein Groep nu dan ook het initiatief om met een selecte groep van zo’n 30 aanstormende bestuurders en pioniers in patiëntenzorg en bedrijfsvoering, een verdiepingsslag te maken op het dna van de toekomstbestendige ziekenhuisorganisatie. Genodigden worden geselecteerd op basis van hun kennis, expertise en betrokkenheid bij de thematiek. Géén grootschalige conferentie, géén aaneenschakeling van presentaties, maar wél een inspirerende, interactieve en inhoudelijk gedreven dialoog in een veelheid van formats, variërend van actualiteitencolleges, business cases en groepsdialogen tot ronde tafel gesprekken, dinerdebatten en wandelgesprekken. IngendaelIndepth gaat voorbij vergezichten en macro-economische beschouwingen: het bundelt álle aanwezige denkkracht en ervaringsdeskundigheid en brengt daarnaast ook de kennis en expertise van thought leaders buiten de directe invloedssfeer van de zorg in: de denkkracht van buiten.
Het volledige programma vindt u hier.
(Deelname op uitnodiging)

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button