Disruptief burgerschapAgenda archief

Strategieplatform Healthcare 2016

Op 26 mei is Steven de Waal een van de sprekers tijdens het door Management Events georganiseerde Strategieplatform Healthcare 2016.
De centrale thema’s tijdens deze dag:

  • Van transitie naar transformatie – Hoe disruptief zijn de veranderingen die van toepassing zijn op uw zorginstelling?
  • Terug naar de kernbusiness – Client gerichte aanpak voor business innovatie
  • Zorgtechnologie als key driver voor een persoonlijke clientenaanpak
  • Gepersonaliseerde zorg vs. private data – Wie is verantwoordelijk voor de privacy van de client?
  • Client beleving – Synergie tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorginstellingen in de keten

Steven de Waal zal met name ingaan op de disruptieve ontwikkelingen vanuit burger en patiënt perspectief: waar zal de nieuwe burgermacht tot uitdrukking komen, met name door de grotere en snellere beschikbaarheid van informatie en dus macht per patiënt? Waarschijnlijk door persoonsgebonden budget en rond toegankelijkheid dossiers (het EPD is niet anders dan een beleidsmatige misser en omweg), het is nu al merkbaar rond recensies per medisch specialist (die worden bijgehouden door chronische patiënten verenigingen), hoe zit dat straks met recensies per ziekenhuis of zorginstelling? De meest fundamentele ontwikkeling is natuurlijk het Dr. Watson computerprogramma, nu al soms sneller en beter dan een diagnose vanuit het officiële circuit. Is de zorg klaar voor ‘de patiënt centraal’, zoals altijd beweerd?
Het Strategieplatform Healthcare 2016 vindt plaats op 25-26 mei in het IJsseldelta Centre in Zwolle.
Kijk hier voor meer informatie en het aanvragen van een uitnodiging.

Related Articles

Back to top button