Sociale ondernemingen

Public SPACE stimuleert en ondersteunt sociale ondernemingen. Hieronder vindt u voorbeelden daarvan.

SOON

SOON is een kleine en jonge organisatie die projecten uitvoert met bestaande maatschappelijke en commerciele organisaties. SOON brengt bedrijven, maatschappelijke organisaties, studenten en kennisinstellingen samen en geeft hen concrete handvatten om maatschappelijk te ondernemen. De projecten worden uitgevoerd door stagiaires. Public SPACE heeft met hen gewerkt vanuit de stimulans die de Utrecht Development Board wil geven aan sociaal ondernemerschap onder studenten.

Move

Move zet projecten op met studentenverenigingen en basisscholen in aandachtswijken in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Delft en Leiden. Kinderen en studenten nemen een kijkje in elkaars leefwereld en ontwerpen samen een concreet project voor de wijk. Move zet in op de persoonlijke ontwikkeling en blikverbreding bij beide doelgroepen en wil daarnaast bijdragen aan de leefbaarheid in aandachtswijken. Public SPACE heeft hen gecoached in de beginfase. Dit was onderdeel van de ‘eerste prijs’ voor maatschappelijk initiatief die Move kreeg op het LCB congres van 2012.

Het Oranjefonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. De organisatie biedt financiële en begeleidende ondersteuning aan maatschappelijke projecten en initiatieven die de sociale samenhang en participatie onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden stimuleren. Het Oranje Fonds is de organisatie achter o.a. NLdoet en Burendag en steunt jaarlijks ongeveer 7.000 grote en kleine initiatieven in het Koninkrijk. Public SPACE heeft een presentatie en inleiding verzorgd voor hun programma ‘De Beste Maatjes’ en een meer strategische presentatie voor het managementteam.

Resto vanHarte

Resto vanHarte is een keten van buurtrestaurants en biedt een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zo wordt maatschappelijke integratie, participatie en samenhang gestimuleerd. Daarnaast biedt Resto vanHarte kansen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om weer aan het werk te gaan. Public SPACE heeft in de beginfase meegedacht over hun verdere groei en propositie naar allerlei financierende partijen.

New Dutch ConnectionsNew Dutch Connections

Stichting New Dutch Connections legt verbindingen tussen Nieuwe Nederlanders (vluchtelingen) en Betrokken Burgers. ‘As I Left My Fafther’s House’ is een voorstelling waarin vluchtverhalen uit de drie heilige boeken samen komen. Het project ‘Ondernemen In Je Eigen Toekomst’ is gericht op jonge (ex-)asielzoekers. Met behulp van trainingen en coaching worden zij ondersteund bij hun toekomstplannen, met als doel dat zij de regie over hun eigen leven weer terugnemen.

Women on Wings (1)Women on Wings

Women on Wings stimuleert de economische bedrijvigheid van vrouwen in India. Voornamelijk Nederlandse experts met ruime ervaring in marketing, finance, PR, productontwikkeling, productie en distributie verbinden zich tijdelijk aan een Indiaas bedrijf en bieden consultancy en kennis bij de ontwikkeling van een duurzaam business model. Daarnaast ontwikkelt Women on Wings nieuwe ondernemersplannen, waarvoor verschillende partijen bij elkaar gebracht worden. Doel is het creëren van 1 miljoen banen voor vrouwen op het Indiase platteland.

Starters 4 Communities

Starters 4 Communities biedt starters een praktijkgericht trainingsprogramma in sociaal ondernemen, projectcoördinatie en wijkgericht werken. Starters, bewoners en andere partijen werken zo samen aan een betere buurt. Gedurende drie maanden gaan starters samen met de bewoners van een lokale community aan de slag met het verbinden van mensen en opzetten of versterken van wijkinitiatieven, en ervaren de ‘doe-democratie’ in actie.
FC Utrecht maatschappelijk

FC Utrecht Maatschappelijk

FC Utrecht Maatschappelijk gebruikt voetbal als middel om te werken aan maatschappelijke thema’s. Door middel van verschillende projecten zet de organisatie in op een gezonde leefstijl, talentontwikkeling en maatschappelijke bewustwording onder jongeren; daarnaast is er een project gericht op de reïntegratie van Wajongers. De passie voor voetbal en FC Utrecht wordt hierbij ingezet als bindende factor.

SodaProducties

SodaProducties is een bureau voor maatschappelijke innovatie met als doel het potentieel aan krachtige netwerken, talenten en middelen in Nederland beter te benutten. Door praktische oplossingen te bieden voor maatschappelijke vragen helpt SodaProducties maatschappelijke organisaties om nog effectiever te werken en meer mensen aan hun doelen te binden. Bij het project VoorleesExpress maken kinderen en ouders met een niet-Nederlandse achtergrond kennis met het voorleesritueel. MATS is een traineeship waarbij starters werkervaring kunnen opdoen bij maatschappelijke organisaties. De AdministratieExpress ondersteunt mensen bij het op orde krijgen van hun financiële administratie. Public SPACE maakte kennis met SodaProducties vanuit de Utrecht Development Board.

Futsal Chabbab

Futsal Chabbab is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van jongeren in Nijmegen, waarbij zaalvoetbal wordt gecombineerd met huiswerkbegeleiding. Doel is om de schoolprestaties van de jongeren en hun gedrag in de wijk te bevorderen. Zo draagt Futsal Chabbab bij aan hun kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Daarnaast verzorgt de organisatie trainingen, clinics en hulp bij het opzetten van toernooien. Ook is Futsal Chabbab betrokken bij de organisatie van de N.E.C. Buurtbattle.

Welkom in mijn Wijk

Stichting WIMW heeft de methode Welkom in mijn Wijk als ‘paradepaardje’. Welkom in mijn Wijk is een uitwisselingsprogramma voor basisschoolleerlingen, met als doel de blik van kinderen te verruimen tot buiten hun eigen school, wijk en sociaal-etnische groep. Daarnaast ontwikkelt Stichting WIMW methodieken en ondersteunen zij (aankomend) professionals en geïnteresseerden uit het onderwijs met vragen rond diversiteit.

Dander

Dander werkt aan maatschappelijke vraagstukken met diversiteit als bijzonder aandachtsgebied. De organisatie start vaak zelf projecten, maar werkt ook in opdracht van overheden, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en bedrijven. De werkgebieden van Dander zijn zorg en welzijn, de arbeidsmarkt, onderwijs en seksualiteit. Vraagstukken rond deze thema’s worden benaderd vanuit sociaal-psychologische inzichten.

Stichting Nour

Stichting Nour ondersteunt Marokkaanse ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis. De stichting ondersteunt kleinschalige initiatieven op het gebied van onderwijs en dagbesteding voor kinderen in het zuiden van Marokko met kennis en praktische steun. Daarnaast streeft de stichting naar het vergroten van kennis en ervaring om de zorg in Nederland beter te laten aansluiten bij de mogelijkheden en vragen van Marokkaans-Nederlandse ouders van kinderen met autisme. Project Nour begon met een ontmoeting met een vereniging van ouders in 2012 en mondde uit in een boeiende samenwerking.

i-Workspace

i-Workspace is een netwerk van inwoners en organisaties die met ideeën komen voor de verbetering en innovatie van zorg en welzijn. Daarnaast is i-Workspace een fysieke werk- en vergaderplek en biedt de organisatie begeleiding door professionals uit het vak. G-Workspace is gevestigd in bibliotheken in Enschede, Zwolle, Deventer, Hengelo en Hardenberg. Public SPACE heeft hen gestimuleerd zich te presenteren op een workshop van een groot WMO/AWBZ congres in 2012, georganiseerd samen met SBO.

Qurrent

Qurrent is een initiatief van Stichting DOEN, waarbij mensen hun eigen duurzame energie kunnen leveren. Door middel van lidmaatschap van de Qurrent Community kan men investeren in een energiebedrijf en groene stroom en CO2-gecompenseerd gas ontvangen tegen inkoopprijs. Energie opwekken kan via zonnepanelen en windenergie; ook zijn er mogelijkheden voor boten, campers en buitenhuisjes. Via de Ledenraad heeft men invloed op het beleid van de coöperatie.

Social Enterprise NL

Social Enterprise NL is een landelijk platform dat sociale ondernemingen vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt. Dit gebeurt door middel van community creëren, lobby voor betere wet- en regelgeving, publieke communicatie om de erkenning en herkenning van sociale ondernemingen te stimuleren, het aantrekken van talenten naar de sector en het beschikbaar krijgen van geduldig groeikapitaal. Het doel van Social Enterprise NL is om de sector van sociale ondernemingen in Nederland te versterken en zo de maatschappelijke impact van deze bedrijven te vergroten.

Kirkman Company

Kirkman Company adviseert en ondersteunt bedrijven en publieke organisaties bij het combineren van ondernemerschap en verantwoordelijkheid nemen. Met hun missie “Co-creating social enterprises” stimuleren zij bedrijven om innovatief, duurzaam en verantwoord te ondernemen, waarbij wordt gestreefd naar sociaal ondernemerschap als de standaard in plaats van de uitzondering. Dit gebeurt door middel van advies en coaching, netwerk- en inspiratie-events voor klanten en het uitbrengen van publicaties.

Except

Except is een internationaal samenwerkingsverband ter bevordering van innovatie in bedrijven gericht op duurzame ontwikkeling. Kenmerkend voor Except is de multidisciplinaire aanpak, het leggen van verbindingen tussen verschillende sectoren en de vrije uitwisseling van informatie en kennis.

Kracht in NL

Kracht in NL maakt initiatieven uit de samenleving landelijk zichtbaar en verbindt deze aan elkaar. Innovatoren uit alle sectoren zijn verbonden in de Kracht in NL community om samen meer “ruimte” te maken voor deze nieuwe  Topsector. Kracht in NL maakt de maatschappelijk meerwaarde van deze nieuwe Topsector zichtbaar door middel van de Maatschappelijke Exchange (MAEXchange). Hierdoor wordt participeren en investeren in deze initiatieven bevorderd. Kracht in NL is een coöperatie waarvan initiatieven, bedrijven, overheden, fondsen, en sociale innovatoren lid zijn.

Ashoka NLAshoka NL

Ashoka NL is de Nederlandse tak van Ashoka, een internationaal platform voor sociaal ondernemerschap. Ashoka selecteert de beste sociaal ondernemers als Fellows; zij worden ondersteund met stipendia, professionele begeleiding en toegang tot een internationaal netwerk. Deze Fellows ontwikkelen het benodigde ecosysteem van ondernemerschap, de economie en het sociale veld. Daarnaast heeft Ashoka programma’s ontwikkeld voor mensen in elke levensfase, om zo bij te dragen aan een wereld vol ‘changemakers’.

Schermafbeelding 2014-12-10 om 14.04.47Museum Het Schip

Het Schip is het meest bekende werk van Amsterdamse School architect Michel de Klerk. Het gebouw is in 1921 voltooid, als een monument van de volkshuisvesting en een echt ‘paleis voor de arbeiders’. Museum Het Schip is in 2001 opgericht als éénjarig project en uitgegroeid tot een blijvende instelling. Bijzonder is ook dat het gebouw nog altijd als woonblok in gebruik is. Momenteel staat het museum aan het begin van een volgende fase. Voorzien is dat zij in de toekomst de beschikking krijgt over het schoolgebouw ‘De Catamaran’ om hier een groot Museum voor de Amsterdamse School op te richten. De school is evenals het huidige museum gevestigd in gebouw Het Schip.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button