Maatschappelijk ondernemerschap

Innovatie in de thuiszorg: leren van fouten

De European Health Management Association (EHMA) hield van 24-26 juni 2009 het jaarcongres in het Oostenrijkse Innsbruck. Samen met Peter van Felius (Ernst & Young) verzorgde Steven de Waal (Public SPACE Foundation) een sessie onder de titel ‘Innovations in Home Care: How to Learn from Mistakes’.

Best practice: Buurtzorg

Bij de totstandkoming van het huidige model van thuiszorg kozen de meeste organisaties voor een sterk gecentraliseerd model. Buurtzorg, een innovatieve thuiszorgorganisatie, koos echter voor decentralisatie en is daarmee zeer succesvol. In de lezing ‘Innovations in Home Care: How to Learn from Mistakes’ gingen De Waal en Van Felius in op de oorzaken van de vrijwel unanieme keuze van zorgaanbieders om centralisatie na te streven. Ook het succes van het Buurtzorgmodel kwam aan de orde. Hoe kan dit model werken? Hoe werkt het in de praktijk? Wat kan de sector leren van innovaties in de zorg?

Related Articles

Back to top button