Disruptief burgerschap

Lecture ‘Disruptief Burgerschap’

Nieuwe technologie biedt burger meer informatie- en communicatiemacht

Dit video interview is opgenomen door de Avicenna Academie voor Leiderschap vanwege de bijdrage van Steven de Waal aan diverse van haar leergangen voor bestuurders en non-executives, meest in publieke sectoren als gezondheidszorg, onderwijs en volkshuisvesting.

Na disruptie in de markt zijn ook andere instituten gewaarschuwd

Vanaf 2015 behandelt Steven de Waal in vrijwel al zijn lezingen zijn strategisch thema ‘disruptief burgerschap’. In dat begrip zit een combinatie van de meest actuele inzichten uit de strategie literatuur over disruptie – vaak geschetst als marktfenomeen – en zijn toepassing ervan op de politiek, de publieke dienstverlening en het civil society denken.

introductie college Steven de Waal

Vaak gaat het hierbij tevens om het hoofdthema waar Public Space zich al sinds de oprichting in 2001 mee bezig houdt: het denken vanuit een sterke en vitale civil society. Hier betreft het de disruptie van de professionele politiek in een representatieve democratie (lees ook het essay in FD, 20-01-’18). En ook de disruptie van de professionele, aanbod gedreven publieke dienstverlening (zoals de gezondheidszorg,┬ázie het essay Disruptive power in healthcare).

“Wat ging er mis bij het bedrijfsleven
en wat valt er van te leren?”

In beide gevallen breekt de veel grotere directe invloed en zelforganisatie van de burger er nu disruptief doorheen. Als bestuurlijk verantwoordelijken niet tijdig strategisch reageren, hetgeen men kan leren van wat er in het bedrijfsleven al vele malen fout is gegaan, dan gaan disruptieve krachten ook los op deze op zich waardevolle instituten.

Related Articles

Back to top button