Agenda archief

Leiderschap in en vanuit een ROC

Op 29 en 31 maart verzorgt Steven de Waal via AOG School of Management een bijdrage aan een grootschalig incompany organisatie-ontwikkelprogramma voor een van de grote ROC’s van Nederland. Zijn bijdrage ligt uiteraard, en heel passend voor een belangrijk maatschappelijk instituut als een ROC,  in het verlengde van zijn promotieonderzoek: Waarde(n) van maatschappelijk leiders (The Value(s) of Civil Leaders’ (Eleven 2014). Zijn lezing en bijbehorende discussie met het senior level van de school zal gaan over het theoretisch frame in het onderzoek, zoals rond ‘values’, ‘private for public en public value’ en ‘leadership‘. Tevens zal hij de belangrijkste uitkomsten van zijn promotieonderzoek behandelen (zoals de spanningen die dit soort leiders vaak hebben met het intern toezicht, het publiek en de politiek) en enige tekenende voorbeelden geven van leiders gelieerd aan onderwijs en arbeidsmarkt (de sector waar ROC’s zich op richten) uit het onderzoek. Samenvattend zal hij constateren dat dit soort maatschappelijk leiderschap gaat over:

  • passie & karakter & persoonlijkheid (zoals alle leiderschap)
  • gerichtheid op public value vraagstukken vanuit eigen waarden (en dus nogal vaak leidend tot spanningen met de regels en routines uit de omgeving)
  • opereren vanuit een eigen waardenpatroon (‘a breed of their own’) en zich dus overal kan voordoen, ongeacht context.

Vervolgens zal de rest van de sessie vooral gaan over de praktijk en voornemens van degenen die zich betrokken voelen als leiders op de missie van dit ROC.

Related Articles

Back to top button