PublicatiesMaatschappelijk ondernemerschap

Maatschappelijk ondernemen in het hoger onderwijs

Tijdschrift Thema, februari 2000, Elsevier

Een van de hoofdpunten uit het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2000 (HOOP 2000) is het voornemen tot deregulering. Onderwijsminister Hermans is van mening dat het Hoger Onderwijs gebaat is bij een grotere vrijheid van de instellingen met daaraan gekoppeld een strengere afrekening.

In het HOOP 2000 stelt de Minister een aantal maatregelen voor die de instellingen meer ruimte moeten geven. Het gaat bij voorbeeld om mogelijkheden tot fusie tussen hogescholen en universiteiten en meer ruimte om nieuwe opleidingen te starten. Sinds het uitkomen van HOOP 2000 blijken veel betrokkenen bevreesd om daadwerkelijk de vrijheidsgraden in het hoger onderwijs te vergroten.

Steven de Waal, Ron Bormans en Roos Zwetsloot analyseren in dit artikel de bezwaren en angsten van de verschillende belanghebbenden rondom een geliberaliseerd bestel in het onderwijs en pleiten voor maatschappelijk ondernemerschap.

“Maatschappelijke oriĆ«ntatie waarborgen, maar eerst de private spelregels versterken.”

Download hier het volledige artikel

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in het Tijdschrift Thema, februari 2000, Elsevier.

Related Articles

Back to top button