Agenda archief

Sociale Top 2018

Op de Sociale Top 2018 ontmoeten 700 inspirerende ondernemers, bestuurders, wetenschappers, vrijwilligers, professionals en andere voorlopers en dwarsdenkers elkaar om in gesprek te gaan over uitdagingen rondom zorg, onderwijs, wonen, werk, sport, cultuur, veiligheid en integratie. We wisselen ideeën uit over hoe het beter kan in Nederland. Hoe bouwen we samen aan een samenleving waarin mensen steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en elkaar? En hoe kan de overheid ondersteuning bieden aan mensen die het echt nodig hebben? We praten er niet alleen over, maar we dagen de deelnemers uit om oplossingen te formuleren en initiatieven te starten.
Vanwege zijn expertise en de focus van Publicspace op actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap is Steven de Waal hiervoor uitgenodigd.
Het thema is dit jaar ‘grote uitdagingen, kleine oplossingen’. Diverse sprekers inspireren de deelnemers om bij grote uitdagingen waarvoor we staan in het sociaal domein niet alleen naar grote en complexe systeemoplossingen hoeven te zoeken, maar ze ook vaak met series van kleine, bijzondere, pragmatische, energieke oplossingen tegemoet kunnen treden.
De gemeente Utrecht ontvangt ons dit jaar. Op ruim vijftig locaties in de stad gaan we in groepen met elkaar in gesprek over actuele thema’s en dilemma’s in het sociaal domein.
De Sociale Top 2018 is een initiatief van de Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden

Related Articles

Back to top button