Agenda archief

Utrecht Development Board Plenair: Utrecht als grote stad: Problemen van segregatie en onderkant arbeidsmarkt

Op 21 maart heeft de Utrecht Development Board (UDB) een plenaire sessie met genodigden over een toekomstgericht issue waar Utrecht nu al mee zit maar nog meer mee zal zitten als grote stad. Dat laatste wordt vaak nog ontkend door publiek en partijen. Utrecht is immers in de beeldvorming nog zo leuk bescheiden, op de rand van Middeleeuws en zo leuk dorps voor een stevige stad, maar het groeit wel naar 400.000 inwoners in afzienbare tijd. Een van de grote problemen van Utrecht nu al is de scheiding in arme en rijke wijken of inclusieve en gescheiden wijken of wijken met potentie en met achterstand, ga zo maar door, het is een stad van verschillen neergeslagen in duidelijke wijken, zoals ook te zien in het stemgedrag bij de laatste nationale verkiezingen. Dat wordt als verschijnsel alleen maar heftiger en ernstiger bij een echt grote stad. Wij denken dat dat ook ligt aan de omgang met de onderkant van de arbeidsmarkt. Als stad van kennis en cultuur en grote universiteitsstad met de hoogste opgeleide beroepsbevolking van het land,  wordt die problematiek in Utrecht vaak niet gezien of te laat. Zowel overheid, bedrijven als burgerij hebben hierbij een belangrijke rol om dit aan te pakken. Steven de Waal zal een voorzet voor de discussie die avond doen en het gesprek modereren. Hopelijk komen we tot baanbrekende ideeën, maatregelen en adviezen aan alle partijen!

Related Articles

Back to top button