Agenda archief

VTOI congres 'Waardegericht Toezicht', Presentatie Rapport Boutellier

Tijdens dit jaarlijkse congres voor leden van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen) wordt het rapport gepresenteerd van de Commissie Boutellier waar Steven de Waal deel van uitmaakte.
De veranderende samenleving en de maatschappelijke waarde van het onderwijs en kinderopvang vragen om een andere benadering van het toezicht. De VTOI heeft daarom de Commissie Boutellier de opdracht gegeven een visie te ontwikkelen over toezicht dat daarmee rekening houdt. Belangrijke elementen in dit rapport, die ook aansloten op het proefschrift van Steven de Waal, ‘The Value(s) of Civil Leaders’, waren de school als waardegemeenschap en waarden-geleid leiderschap, bij uitstek nodig in onderwijs. En de grote vraag in dit rapport die behandeld moest worden: wat betekent dat voor de toezichthouder? Dit sloot weer aan op het tweede onderwerp in zijn proefschrift, namelijk de rol van waardenpatronen in de governance context. Uitkomst van het proefschrift op dat punt was toch sterk dat maatschappelijk leiders een eigen waardenpatroon hebben, los van die governance omgeving, zij zijn ‘a breed of their own‘. De Waal geeft daarover nu diverse lezingen, omdat veel meer sectoren bezig zijn met waardengedreven leiderschap.
De VTOI wil met rapport en congres een impuls geven aan de discussie over de kwaliteit van het toezicht. Over de Visienotitie ‘Beter toezien; Over de maatschappelijke waarde van het onderwijs en het belang van toezicht daarop’ zei minister Jet Bussemaker van OCW: “Het visierapport is een inspiratie voor de reflectie van de raad van toezicht op hun rol en taak”. En dat wil de VTOI graag expliciet maken op De Dag van het Toezicht.
Toegankelijk voor VTOI-leden
Kijk hier voor meer informatie over het congres

Related Articles

Back to top button