Maatschappelijk leiderschap

Wie bedenkt een betere boektitel?

Komend boek over Toekomst en Transformatie Zorg

Inspirerende boektitel gevraagd!

Wie heeft er een suggestie voor een betere titel voor mijn nieuwe boek, dat begin volgend jaar zal verschijnen? De concept titel luidt nu “Behandelplan voor een betere gezondheidszorg, Zeven routes naar meer maatschappelijk leiders en meer regie door patiënten“.

In dit boek verwoord ik mijn visie op de transformatie, die de gezondheidszorg moet gaan maken, als een route en behandelplan. Het is niet gebaseerd op het recente Integraal Zorg Akkoord, maar op een discussie die we al vanaf maart j.l. binnen het denknetwerk van Public Space zijn gestart over juist twee elementen die we te weinig in datzelfde IZA aantreffen, Beweging en Richting oftewel Toekomst en Transformatie van de gezondheidszorg. Uiteraard hebben we dat gedachtegoed ook steeds meegenomen in de lezingen en congressen over strategie en leiderschap in de gezondheidszorg waar Public Space een bijdrage aan levert.

We plannen begin volgend jaar hierover een publicatie in boekvorm uit te brengen, mede gebaseerd op de vele reacties in die gesprekken en dialogen, zoals het een echte denktank betaamt. Het hoort ook bij een denktank om die discussie in alle openheid te voeren, daar velen in mee te nemen en niet bang te zijn voor het tussentijds publiek debat.

Dit zijn de zeven richtingen waarheen de gezondheidszorg moet bewegen:

  • Stimuleren van maatschappelijk leiderschap
  • Bevorderen van gezondheid
  • Financieren van werkelijk toegevoegde gezondheids- en levenswaarde
  • Goed organiseren van zorgprofessionals met ruimte voor hun praktische wijsheid
  • Inrichten van platform organisaties en een andere stijl van management
  • Realiseren van de zorg dicht bij woonomgeving en vanuit eigen regie van de patiënt
  • Naar moedig leiderschap

Mijn belangrijkste conclusie: we hebben meer ‘civil leaders’ nodig om die gewenste beweging ook werkelijk te krijgen. Alleen polderen en papier produceren, zal de zorg niet veranderen. Die maatschappelijk leiders zie ik al op vele plaatsen volop aan het werk, vaak ook zeker in deze goede richtingen. In het boek worden velen genoemd, beschreven en in de schijnwerper gezet. Zij moeten de ruimte krijgen om dagelijks verstandige beslissingen te nemen en maatschappelijk ondernemend de zorg werkelijk verder te brengen. Ook de polderpartijen moeten meer leiderschap vertonen door de harde belemmeringen voor dat goede maatschappelijk wenselijke leiderschap, in financieringsmechanismen, in juridische constructies, in wettelijke hindernissen weg te nemen, hoe pijnlijk soms ook voor diezelfde polder partijen! Ook die pijnlijke keuzes en hindernissen worden uitvoerig behandeld in het boek.

Heb je een leuke suggestie, reageer svp via secretariaat@publicspace.nl. Dan zorg ik ervoor dat het eerste exemplaar gesigneerd naar je toekomt, mocht jij me de winnende titel bezorgen! Alvast veel dank.
Zie ook de summary die je hier kunt downloaden.

Related Articles

Back to top button