PublicatiesMaatschappelijk leiderschap

Beter toezien – Rapport Cie. Boutellier voor VTOI

Over de maatschappelijke waarde van het onderwijs en het toezicht daarop

In het visierapport ‘Beter toezien’ dat 22 december 2016 werd overhandigd aan minister Bussemaker van Onderwijs, wordt een principieel ander perspectief op toezicht houden in onderwijsinstellingen geschetst.

Het visierapport is op verzoek de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) opgesteld door een commissie onder leiding van Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en Hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit. Aan deze visienotitie heeft Steven de Waal als lid van de Commissie ‘Beter toezien’ een bijdrage geleverd.

De school als waardegemeenschap

De school moet gezien worden als waardegemeenschap, met gedeelde waarden, een specifieke identiteit en een inhoudelijke richting. De Raad van Toezicht ziet toe op de inhoudelijke richting en heeft structureel zicht op de schoolomgeving, onderhoudt relaties met relevante derde partijen en betrekt informatie uit de omgeving. Met dit visierapport doet de commissie recht aan de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering, toegenomen diversiteit en het belang van netwerken, die hun weerslag hebben op de schoolomgeving. De sterke nadruk op bedrijfsmatigheid en wettelijke kaders, heeft de commissie losgelaten.

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close