Agenda archief

Bewegen in Utrecht – Utrecht Development Board

Op donderdag 7 december organiseert Utrecht Development Board (UtrechtDB) een discussie over ‘Bewegen in Utrecht’. Het belang van bewegen is inmiddels algemeen bekend. Het houdt mensen langer gezond en fit, zowel lichamelijk als geestelijk. Op vele manieren wordt bewegen gestimuleerd, via scholen en sportverenigingen, door werkgevers, in wijken. Het resultaat is echter nog niet wat het kan en zou moeten zijn. Teveel mensen bewegen nog te weinig, leiden vooral een zittend bestaan, met onder andere gezondheidsverlies tot gevolg. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de vele initiatieven meer impact gaan krijgen? Moeten initiatieven meer aan elkaar gekoppeld worden? Wat kan geleerd worden van initiatieven die wel een goed bereik hebben? Op welke doelgroepen moeten we ons vooral richten? Wie staat daarvoor aan de lat? UtrechtDB vindt dat we hier serieus naar moeten kijken. Anders wordt Utrecht nooit de vitale stad die zij graag wil zijn. Genodigden voor deze bijeenkomst zijn nauw betrokken bij initiatieven om het bewegen in Utrecht te stimuleren. UtrechtDB wil samen met hen bekijken hoe we een extra impuls aan deze initiatieven kunnen geven.
Steven de Waal zal de avond voorzitten en schreef eerder de column Healthy urban living doen we zelf over sport en bewegen in Utrecht.

Related Articles

Back to top button