Agenda archief

Bijeenkomst UDB met FC Utrecht: Gezamenlijke stedelijke activiteiten

FC Utrecht is de betaald voetbalorganisatie van en voor stad en regio Utrecht. Om die reden is het ook een belangrijke partij voor de Utrecht Development Board, die als voornaamste taak heeft verbinden, versnellen en verzilveren van nieuwe stedelijke initiatieven en ontwikkelingen. Aangezien FC Utrecht toenemend een meer maatschappelijk profiel en uitstraling wil organiseren, zijn UDB en FC Utrecht natuurlijke partners. De hedendaagse sponsoring door Zorg van de Zaak zal dat nog verder gaan versnellen. Interessant om de gezamenlijke inspanning en dynamiek rond stedelijke thema’s als gezondheid, discipline bij de jeugd, integratie van culturen nader te verkennen. Daar is deze sessie voor bedoeld.
Ik vervul hierin een duidelijke rol van linking pin als actief burger: als lid van de UDB en als voorzitter van de Stichting Aandelen FC Utrecht met een golden share, dat zich met name richt op de maatschappelijke positie en activiteiten van de club.

Related Articles

Back to top button