PublicatiesDisruptief burgerschap

‘Bouwen op burgerschap’ – essay FD Weekend

Nieuwe burger als bondgenoot van de overheid

De burgers van Nederland zijn de bondgenoot van de overheid bij de maatregelen die moeten worden genomen: Steven de Waal (Public Space) pleit voor een nieuwe definitie van burgerschap. Zijn essay ‘Bouwen op burgerschap’ verscheen op 18 september 2010 in het Financieele Dagblad.

Meer markt of meer burger?

Bij het verkleinen van de staat kiezen de Conservatieven in Groot-Brittannië niet voor ‘meer markt’ maar voor ‘meer burger’. Ook in Nederland is het belangrijk dat de overheid burgers als bondgenoot blijft zien en betrokkenheid van burgers accepteert en stimuleert. De grootste sociologische verschuiving van de afgelopen jaren was immers niet de ontzuiling, maar het verdwijnen van corporatieve structuren. Automatisering, rationalisering en schaalvergroting zorgden voor het verdwijnen van bijvoorbeeld ziekenfondsen en gezamenlijke dijkbewaking. De burger is op afstand gezet.

“…een van de meest opvallende kenmerken van de publieke sfeer in Nederland: burgers hebben altijd coöperatief en horizontaal publieke, gemeenschappelijke problemen getackeld”

Burgerschap in vijfvoud

In zijn essay geeft Steven de Waal 5 manieren om een beroep te doen op burgerschap.

  1. De burger als ‘stille vennoot’: volwassen communicatie met burgers – met oog voor hun eigen verantwoordelijkheid
  2. De burger als meespreker: inspraak faciliteren – als het wantrouwen niet reeds te groot is
  3. De burger als co-financier: vrijwillige bijdragen en filantropie bevorderen
  4. De burger als coproducent: ook amateurs kunnen aan veel publieke processen een bijdrage leveren
  5. De burger als maatschappelijk ondernemer: burgerinitiatieven koesteren en stimuleren

Download hier het essay ‘Bouwen op burgerschap’

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button