Maatschappelijk leiderschap

Buren voor Public Space: opkomst der Denktanks

Op 9 maart j.l. nam Public Space opnieuw deel aan de 2e Dag van de Denktanks, georganiseerd door de Vereniging voor Bestuurskunde. Het is heel goed dat dit overzicht met publieke presentatie er is en vooral dat allerlei partijen zich tegenwoordig graag Denktank noemen. Zelfs zulke gevestigde adviesorganen als de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Public Space krijgt daarmee eindelijk volwassen buren. Als initiatief bestaat de foundation sinds 1999, het is verzelfstandigd begin 2004, en was in die tijd een van de zeer weinige die zich Denktank noemde.

Ik koos die term om twee redenen:

a. Om aan te geven dat het een privaat en onafhankelijk initiatief was en geen adviesorgaan, zoals op dat moment gebruikelijk, betaald door de overheid en vaak de politieke agenda volgend en wellicht beïnvloedend.

b. Om te refereren aan het Amerikaanse model van onafhankelijke, ideologisch gedreven innovatieve denkclubs die nadenken over nieuwe trends en nieuw beleid, zowel vanuit bedrijfsleven, nonprofits als vanuit overheid. Onderdeel van datzelfde Amerikaanse model dat me daarbij aansprak was de expliciete concurrentie om ideeën die men met dit model van Denktanks liet zien en stimuleerde. In mijn ogen werd er in het verkennen van beleidsideeën in Nederland teveel een rationeel paradigma aangehangen, nog versterkt door het dominante streven naar consensus. Alsof langs rationeel overleg telkens ook de beste ideeën bovenkwamen. Concurrentie tussen goede ideeën, maar op expliciet verschillende ideologische grondslag, leek me net zo’n valide model.
Ik heb geleerd dat een innovatie vooral beklijft en groeit als deze binnen een trend past van vergelijkbare initiatieven. Zoals cafés vooral opbloeien in een straat met meer cafés. Dus is het voor Public Space gunstig als er nu veel Denktanks komen.

De conferentie zelf was goed bezocht, leidde inderdaad tot een veelheid aan invalshoeken en ideeën en werd ook nog plenair afgerond met innovatieve suggesties rond vluchtelingenopvang, wat wil een overheid en burger nog meer?

Maak kennis met de Vereniging voor Bestuurskunde….
De VB bevordert al sinds 1973 de dialoog binnen het vakgebied van de bestuurskunde. Op de geheel vernieuwde website www.bestuurskunde.nl vindt u informatie over activiteiten en de voordelen van een lidmaatschap. Voor slechts 99 euro p.j. krijgt u een tijdschriftabonnement en kunt u gratis of met hoge korting naar de events.

Related Articles

Back to top button