Maatschappelijk leiderschap

Professionele Filantropen

Elk jaar geef ik een werkcollege in de leergang Master in Philanthropy die mijn goede vriend prof. dr. Theo Schuyt heeft opgezet aan de VU. Deelnemers zijn professionele fondsenwervers en beslissers uit de wereld van de ‘goede doelen’. Deze sector is klassiek in Nederland groot, nu zo’n 4,5 miljard euro ‘omzet’ en nog steeds groeiend.

Belangrijk is vooral dat onze ‘verzorgingsstaat’ sterk aan het veranderen is (van verzorgen naar investeren, eigen verantwoordelijkheid, autonomie maatschappelijke ondernemingen) die ook de structuur van deze ‘branche’ sterk raakt. Klassiek hielden namelijk allerlei organisaties die goede doelen rechtstreeks dienen (zoals in zorg, onderwijs etc) zich verre van fondsenwerving, de staat betaalde en bepaalde immers alles. Tevens zagen ze zichzelf niet langer als ‘goede doelen’ – organisaties maar als technische uitvoeringsorganisaties van publieke taken. Dat alles is aan het kantelen en toenemend willen ook de gevestigde uitvoeringsorganisaties in die sectoren meedoen aan fondsenwerving en herorienteren ze zich op hun missie. Hier ligt nog een duidelijke plicht voor de politiek om helderder te zijn over de grenzen van private financiering in dit soort sectoren. Tegelijk is de sector ook sterk aan het professionaliseren op governance terrein, zoals codes, verantwoordingsplichten, kengetallen die gepubliceerd moeten worden e.d. Boeiende wereld en goed dat men strategischer leert denken, dankzij deze leergang.

Related Articles

Back to top button