Agenda archief

Burgermacht bij Gemeentelijke Herindeling – Voorzitter Rondetafelconferentie

In hoeverre wordt bij gemeentelijke herindeling rekening gehouden met burgerinbreng en burgermening? Is dit nu niet een typisch paternalistisch incrowd gebeuren? Zogenaamd vooral een herindeling ingegeven door rationele gronden – zoals efficiency, kwaliteit van dienstverlening en eerlijke belastingheffing – maar ondertussen toch vooral een beweging die het alleen in de binnenkamertjes goed doet voor het ego en de status van zittende bestuurders?
Het zeer actuele thema van de gemeentelijke herindeling (demissionair minister Plasterk heeft op de valreep nog wat hangende, vaak lokaal omstreden, herindelingsdossiers naar de Tweede Kamer gestuurd) wordt, gekoppeld aan het typische Public SPACE thema van burgerkracht, besproken tijdens een rondetafelconferentie op initiatief van Public SPACE in samenwerking met Communication Concert.
Burgemeester Janssen van Zeist is onze gastheer. Pieter Winsemius doet mee als aanjager van het debat, ook vanuit burgerperspectief. Steven de Waal zal het gesprek voorzitten. Het debat vindt plaats volgens de Chatham rules: vertrouwelijk en met een geanonimiseerd verslag. Na afloop streven we ernaar in essayvorm onze belangrijkste bevindingen weer te geven voor al die nieuwe bewindspersonen en kamerleden die nu de kans hebben de procedures rond gemeentelijke herindeling democratischer te maken.
Deelname op uitnodiging

Related Articles

Back to top button