Agenda archief

Governance en Leiderschap: Karakter, Gedrag en Verleidingen & De positie van Raden van Toezicht (CIPO Governance Symposium: Integriteit en onafhankelijkheid)

Op 17 mei verzorgt Steven de Waal een lezing op een symposium voor de besturen van publieke omroeporganisaties over integriteit en onafhankelijkheid van de Commissie Integriteit Publieke Omroep CIPO.
Integriteit is een cruciaal karakterkenmerk van bestuurders en hun interne toezichthouders. Noch publiek, noch externe toezichthouders, noch aandeelhouders, noch belanghebbenden willen twijfelen aan integriteit in de top, in dit geval van de publieke omroep. De grote vragen zijn vervolgens hoe we die integriteit onderdeel maken van selectie en beoordeling van personen en hoe we in de top van de organisatie die blijven bevorderen en eventueel, indien nodig, op ingrijpen. Want integriteit wordt voortdurend getest en uitgedaagd door: geld, status, reputatie, ijdelheid en erkenning. De grote vraag is dus of de governance (bestuur en intern toezicht) goed en scherp op dit karakter en gedrag selecteert, beoordeelt, monitort en eventueel ingrijpt? Daarin hebben codes vooral een stimulerende en waarschuwende rol, de echte bewaking zit in de cultuur en de kwaliteit van de mensen in de top.
Het gevaarlijkste is dat men achterover leunt, omdat er een governance code is vastgesteld, het echte werk begint dan pas.

Related Articles

Back to top button