Maatschappelijk ondernemerschap

De Zorgelijke Jeugd? Jeugdgezondheidszorg en verwijten aan de politiek

De afgelopen maanden houd ik me intensief bezig met de Jeugdzorg. Lezingen, een essay over de jeugdgezondheidszorg, gesprekken in kleine kring met directeuren van instituten. Steeds valt me op dat we de bestaande creativiteit zo weinig benutten. Terwijl die uit de sector zelf moet en kan komen. Ik proef daartoe veel bereidheid. ‘De politiek’, ook de PvdA, wordt voortdurend verweten daar geen oog voor te hebben, de sector zelf alleen maar verwijten te maken en teveel te pretenderen het beter te weten.
Zo moet dat niet.
De kern is: met heel veel jeugd gaat het goed, maar als het niet goed gaat, zien we het te laat en grijpen we ook veel te laat in. De bestaande experts weten dat en hebben methoden om er wat aan te doen.
Laten we die ook gebruiken. De oplossing tegen teveel bureaucratie komt nooit voort uit bureaucratie.

Related Articles

Back to top button