PublicatiesMaatschappelijk ondernemerschap

Denktank dringt aan op meer professionele ruimte in de jeugdzorg

Interview met Steven de Waal op socialevraagstukken.nl

De denktank Jeugdsprong lanceerde vandaag een manifest dat pleit voor een andere opbouw van de dolgedraaide jeugdzorg. Een beginselverklaring – geïnspireerd door twijfels en klachten, over een jeugdzorg waarin regels en voorschriften en niet behoeften de toon zetten. Denktankvoorzitter Steven de Waal licht toe.

Door de overdreven regelzucht is de jeugdzorg onbeheersbaar en onbetaalbaar geworden. De oplossing ligt volgens de Denktank Jeugdsprong niet in nog meer bureaucratie of marktwerking, zoals tot nu toe bepleit. Het is veel verstandiger om ruimte te creëren voor professionals om het juiste voor hun cliënten te doen.

Onafhankelijke en sterke eerstelijnszorg

Wat juist is, moet door een onafhankelijke en sterke eerstelijnszorg worden beoordeeld. Een systeem waarin professionals aan de poort bepalen wat een cliënt nodig heeft. En waarin zij als aanspreekpunt fungeren, ook nadat een cliënt naar de specialistische jeugdzorg of jeugdbescherming is verwezen. Lees verder op socialevraagstukken.nl

Foto: Sebastiaan ter Burg (Flickr Creative Commons)

Related Articles

Back to top button