Maatschappelijk leiderschap

Denktank Public SPACE: 'Eigen verantwoordelijkheid: wat stelt het voor?'

Begin juni confereerde de Denktank van Public SPACE. Ditmaal over het rapport van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling ‘Verschil maken’. Dit gebeurde aan de hand van een inleiding van Hans Adriaansens, voorzitter van de RMO en lid van de Denktank. Men vond het een goede, degelijke analyse van het concept ‘eigen verantwoordelijkheid’ in relatie tot de ontwikkelingen in onze stelsels van zorg en zekerheid. Tegelijk vond men het een gemis dat het rapport niet kritischer was over de te kiezen koers. Is verzekeren wel altijd beter dan financiering via belastingregimes? Is een stelsel van collectieve arrangementen uberhaupt houdbaar in onze moderne samenleving? Heeft er niet al teveel socialisatie plaatsgevonden aan de vraagkant, zoals de Engelse psychiater Dalrymple beweert. Is de verzorgingsstaat niet al een aantal jaren veranderd en is dit rapport dus wel actueel genoeg?
Tevens hadden we nog een stevige nabeschouwing over de rol van de RMO en vergelijkbare staatsgefinancierde adviesorganen. Leidt dat niet teveel tot ontpolitisering van de adviezen, die niet fundamenteel kritisch kunnen zijn naar lopende wetgevingsprocessen, maar hoogstens vragen zetten bij implementatie, haalbaarheid en consistentie? De Denktank heeft besloten een manifest uit te brengen over ‘de nieuwe overheid’ en zal de uitkomsten van deze debatten daarin gaan verwerken.

Related Articles

Back to top button