Maatschappelijk leiderschap

Internationale vergelijking in de publieke sector

De afgelopen maanden heeft Public SPACE een team aan het werk gezet om te zoeken naar internationale voorbeelden van strategisch management in de publieke sector. Aan de basis stond ons in maart gepubliceerd boek (Lemma 2008). Het team bestond uit drie studenten van de USBO onder begeleiding van Merlijn Ballieux, hoofd research van Public SPACE.
Uiteraard levert zo’n eerste studie nogal wisselvallig materiaal op. Veel anekdotisch materiaal kan ik verder zeker gebruiken in onze lezingen. Fundamenteler was de ontdekking dat het boek, ondanks de brede en objectieve en bijna technische opzet, toch een bepaalde visie op overheid en private partijen verraadde. Een visie die je natuurlijk niet aantreft in niet-Westerse of niet-ontwikkelde landen, maar toch ook niet in landen als de USA, Canada of Australie. Als we het boek nog eens internationaal uitgeven, zal dat een belangrijke noodzakelijke moderniseringslag zijn. Dit is precies het probleem van uitwisseling van strategieeen in de publieke sector: de overdraagbaarheid is erg gering, dat ligt in de marktsector echt anders. Toch dreigt telkens juist daardoor een beperkt leervermogen voor elke publieke sector, dus ook de Nederlandse.

Related Articles

Back to top button