PublicatiesMaatschappelijk ondernemerschap

Dromen van Utrecht

Column Steven de Waal voor de Utrecht Development Board

‘Als ik bovenop de Dom kom……Er is geen mooier plekkie als Utereg me stad’.
Om dat zo te houden, moeten we niet alleen op de Dom gaan staan en tevreden naar beneden kijken. Dat vroegere Utereg is al lang niet meer het hele Utrecht. Zo liggen Leidsche Rijn, Kanaleneiland en Overvecht, om maar wat wijken te noemen, stukken verder weg.

De stad is enorm aan het groeien. Ze wordt nu een echt grote jongen (of meid) en dus komen er ook grotere problemen en uitdagingen en spanningen. De vraag is vooral: waar groeit Utrecht naartoe? Wat voor stad wordt het? Wat willen we behouden, wat moet veranderen? Wat doen wij, Uteregters, daar eigenlijk zelf aan?

Iedereen bouwt mee

De stad heeft behoefte aan een gemeenschappelijke richting. Of koers of visie of ambitie of hoe dat ook wordt genoemd. Waarheen bewegen we, wat maken we samen onderweg, in welke stad wonen straks mijn kinderen? Daar hebben we allemaal vragen bij, zorgen over, maar ook plannen en initiatieven voor. Die vragen moeten we ook niet parkeren bij ‘de gemeente’ of ‘de politiek’. Ieder van ons moet mee kijken naar en bouwen aan die gewenste toekomst.

Waarheen droomt Utereg

De slogan moet zijn: ‘Wij maken de stad’. Vandaar dat wij het nu hebben over: DROMEN. Waarheen droomt Utereg? Dromen verbeelden een toekomst en richting. Dromen bieden een route om mee te doen en om je eigen wensen, voornemens en plannen in te zetten om die droom te realiseren. Dromen van een stad doe je samen in die stad.

Kom maar op met commentaar

De veertien leden van de Utrecht Development Board zochten en vonden vijf dromen waarmee de groeiende stad zichzelf blijft, wanneer we ons daarvoor inzetten. In ons achterhoofd het thema van het huidige stadsbestuur: ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’. Nu, aan het begin van 2020, nodigen wij iedereen uit aan deze dromen mee te bouwen. Wij willen ze samen met de stad gaan aanscherpen en uitwerken. Dit zijn ze, en kom maar op met je Utrechts commentaar. Want dat hoort bij het steeds scherper krijgen van de wezenlijke dromen voor ons staatsie.

“De slogan moet zijn: ‘Wij maken de stad’. Vandaar dat wij het nu hebben over: DROMEN. Waarheen droomt Utereg?”

Stad is zelf School

Droom 1. We verbinden onderwijs en stedelijk leven en bedrijfsleven meer met elkaar. Het onderwijs moet uit klas- en leslokaal. Burgers en bedrijven werken mee in het opleiden van leerlingen en studenten. Onderwijs wordt een co-productie tussen organisaties, instituten en werkplaatsen enerzijds en het informele stedelijke en buurt- en familieleven anderzijds. Zo leer je in en van en door de stad.

Utrecht stopt Taalachterstand

Droom 2. Allemaal meedoen en meebouwen begint met goed communiceren en elkaar echt begrijpen, op papier, op schermen, digitaal, met posters en billboards. Hoe jonger en hoe systematischer we dit aanpakken hoe beter. Niet door lessen (digitaal) lezen en schrijven alleen over te laten aan het officiële onderwijs. Even belangrijk hierin zijn gezinnen, opvoeding, sportverenigingen, bibliotheken en winkeliers.

Stad van Gastvrijheid

Droom 3. Iedereen die hier woont, werkt en op bezoek komt, moet merken dat zij/hij in een welkome stad terecht is gekomen. Waar tegelijk de burgers beseffen dat het ‘hun’ stad is, waar ze goed voor (en ook voor elkaar) willen zorgen. Een stad waar ze zich thuis voelen en dus dat er ook de verplichtingen van een ‘nette gast’ tegenover staan.

Publieke Ruimte van ons allemaal

Droom 4. We gaan de stad fysiek en publiek meer gebruiken. Onze voordeur is niet langer het eind van ons ’thuis’, met na sluiting ervan een anonieme ruimte. Waar wij niet langer meetellen en maar moeten afwachten wat gemeentelijke instanties (vuilophaal, handhaving, stoepaanleg) doen. Die publieke ruimtes zijn van ons, die beheren we, die gebruiken we, daar durven we onze kinderen met elkaar te laten spelen. We gaan de ruimte ook mooier maken met muurschilderingen, meer beelden en beter parkbeheer.

“Allemaal meedoen en meebouwen begint met goed communiceren en elkaar echt begrijpen”

De Stad Beweegt

Droom 5. Dat wij meer en massaler willen bewegen, via wandelen, hardlopen, fietsen of sporten, wordt strak onderdeel van de ruimtelijke inrichting van onze stad. Ook daar volgt de stad ons. Als wij meer informeel willen bewegen, wordt dat mogelijk gemaakt, door skateterreinen, voetbalkooien, looproutes, openstelling van parken voor sport. Ook hier wordt de stad meer van ons en blijft het zeker van belang om sportaccommodaties in te richten en sportverenigingen te ondersteunen. Aan die droom mag best worden toegevoegd de droom van Utrecht als stad van topsport. Maar wel vanuit die brede basis van sportieve burgers in een sportieve stad.

Benut de groei

Genoeg te doen in deze sterk veranderende stad met een prachtige toekomst. Laten we die groei en ontwikkeling benutten om er een slimmere, mooiere, warmere, intelligentere en sportievere stad van te maken! Meldt u aan om mee te dromen en te bouwen aan die droom!

Deze column verscheen oorspronkelijk op de website van de Utrecht Development Board, januari 2020.
Steven de Waal is vanaf de oprichting in 2009 lid van de Utrecht Development Board.

 

Related Articles

Back to top button