Maatschappelijk ondernemerschap

De toekomst van de maatschappelijke onderneming in Nederland

Maatschappelijk middenveld, particulier initiatief, non-profitsector: vele begrippen voor organisaties in Nederland die vanoudsher gedijen bij gratie van het vrijwillig engagement van burgers. En die voor een groot deel de taken van de verzorgingsstaat uitvoeren. Als vervolg op een grootscheeps landenvergelijkend onderzoek van de non-profitsector belicht een zeer gevarieerd gezelschap in de SCP-publicatie ‘Particulier initiatief en publiek belang’ de eigenheid en toekomst van deze organisaties. Steven de Waal schreef een hoofdstuk over De toekomst van de maatschappelijke onderneming in Nederland.


Steven de Waal:

“Het zal de burger, die tevens consument, kiezer en (kleine) aandeelhouder is, zijn die de doorslag zal geven in de scenario-ontwikkeling van ons huidige, historisch gegroeide en nu nog voluit beschermde public-private civil model en daarmee van de maatschappelijke onderneming in Nederland.”

Lees of download het hoofdstuk De toekomst van de maatschappelijke onderneming in Nederland

Related Articles

Back to top button