Disruptief burgerschap

Het grote nieuwe probleem: armoede

Op donderdag 29 september een bijeenkomst in Zaandam geopend over Armoede, georganiseerd door het Kenniscentrum van de PvdA. Opvallende presentatie van het Sociaal Cultureel Planbureau waaruit bleek dat we opnieuw een groeiend armoedeprobleem hebben. Dit werd op die avond nog bevestigd door het bekend worden van de armoedemonitor van Amsterdam, waaruit bleek dat meer dan 40.000 kinderen in die stad op of onder de armoedegrens leven.
Politiek opvallend is dat er in de ontwikkeling van dit probleem over de afgelopen jaren twee belangrijke momenten zitten: rond 2001 de introductie van het belastingplan dat de ongelijkheid in netto koopkrachtontwikkeling tussen hoge en lage inkomens heeft bevorderd en vanaf 2002/2003 het nieuwe kabinetsbeleid dat de armoede heeft bevorderd of in ieder geval niet heeft tegengegaan. Vooral de gemeenten gaan dit merken en het zal dus zeker een onderwerp worden in de komende gemeenteraadsverkiezingen. Altijd goed als kiezers zich over dit soort cruciale gevolgen van kabinetsbeleid direct kunnen uitspreken.

Related Articles

Back to top button