Agenda archief

High Level Toezicht – Nationaal Register: Governance en Leiderschap

Op 29 juni verzorgt Steven de Waal een bijdrage aan de opleiding High Level Toezicht van Nationaal Register specifiek gericht op ervaren toezichthouders. Het bespreekbaar maken van de maatschappelijke opdracht en het stellen van de juiste vragen, raakt de morele dimensie van de organisatie en van de toezichthouder zelf. Juist het bewust zijn van de eigen ‘bril’ en context, de maatschappelijke opdracht van het intern toezicht, de eigen normen en waarden en die van de organisatie, maakt toezichthouders tot betere gesprekspartners voor het bestuur.
Toezicht op Public Value in de nieuwe publieke arena: Disruptief Burgerschap

Steven de Waal zal in zijn bijdrage ingaan op de grote strategische trends en hoe die vooral de burger, zijn/haar familie en de omliggende civil society veel meer invloed en macht zullen geven, o.a. leidend tot een inzet op co-productie en shared decisionmaking en dat dit fundamenteel de taak en positie van de RvT en RvC verandert.
De onderliggende concepten zijn onder andere: Maatschappelijke Onderneming (De Waal 2000), Public Value (Moore), De disruptieve Burger (De Waal 2015), Praktische Wijsheid (Aristoteles) en, uiteraard, het onderwerp van zijn promotie: Civil Leadership.
Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.

Related Articles

Back to top button