Maatschappelijk leiderschap

Is er politieke intelligentie? (3)

In die tips en verworven leerervaringen van onze vijf ex-ministers valt vanuit dat blikveld iets heel erg op. Hun suggesties gaan uitsluitend over het politieke management van het dossier, niet over het totale management van het hele project. Hier wordt dus aangetoond, wat al veel langer wordt vermoed: de politieke leiding gedraagt zich niet als generalistisch leider over het totaal van de projectcyclus en van alle, publiek en privaat, betrokken partijen, van zo’n complex project, maar richt zich op wat ze beschouwt als haar stukje: de politieke en media arena.
Ook in ons manifest hebben we er al op gewezen dat de moderne politiek weliswaar niet ontkomt aan kortademigheid, hyperigheid en mediagerichtheid, maar dat de politieke bestuurders zich hierin niet moeten laten meezuigen. Die echte managementcompetenties kun je wellicht ook niet (altijd) verwachten van gekozen bestuurders, maar dan ontstaat wel de vraag hoe het gesteld is met het ambtelijk projectmanagement, en toch weer, hun samenspel met deze politieke leiding? Ik denk dat daar namelijk toenemend het grote probleem zit en zelfs 5 periodes falend politiek management levert dus niet de kennis op hoe daar wat aan te doen. Is onze politiek zo’n slecht lerend systeem?

Related Articles

Back to top button