Maatschappelijk ondernemerschap

Juryrapport Best Practices in wonen, zorg en welzijn 2008

De jury heeft dit werk met veel genoegen gedaan. Het is heel inspirerend om in zo korte tijd zo veel goede en onderbouwde innovaties in de sectoren Zorg, Welzijn en Wonen langs te zien komen. Het is erg belangrijk voor de sector dat KMBV dit initiatief heeft genomen en doorzet. Het biedt een platform voor vernieuwing, waarbij niet alleen gepraat wordt maar ook werkelijk wordt gedaan. Ook de invloed van het bedrijfsleven staat garant voor werkelijke doorbraken en voegt een verfrissende dimensie toe. Tevens dwingt het de zorgsector tot het goed nadenken over de ‘verpakking’ van het vele goede dat er de hele dag gebeurt, daar is klassiek te weinig aandacht voor.

De jury bestond dit jaar uit:
– Drs. Steven de Waal (voorzitter)
– Drs. Aad Koster, directeur Actiz
– Drs. Marcel Dopper, directiesecretaris VGN

Nominaties en oordeel

Belangrijke criteria van de jury betroffen:

  1. Is de ‘practice’ praktisch toepasbaar in de zorg en goed en duurzaam overdraagbaar naar zorginstellingen?
  2. Is de ‘practice’ al eerder toegepast in de zorg en zijn de leerervaringen daarbij gebruikt voor aanpassingen?
  3. Is de ‘practice’ innovatief en baanbrekend voor de zorg?
  4. Inspireert de ‘practice’ de zorg, sluit het goed aan op een strategische behoefte?

Op grond van deze critera vielen er een aantal Best Practices in positieve zin op.

Gedeelde 3e plaats

De jury besloot vervolgens om twee vergelijkbare cases in het bijzonder uit te lichten, die beide een (gedeelde) derde plaats verdienen.
Dat betrof een tweetal projecten die allebei het Elektronisch Cliënten Dossier tot doel hebben. Stichting Ipse en Getronics PinkRoccade & Stichting De Wever. Beide projecten zijn heel praktisch en al ver in de implementatie. Beide zijn ook gericht op een goede aansluiting op zorgprocessen en de werkvloer. Het project van Stichting Ipse is ook vanuit de werkvloer vormgegeven en op maat opgezet. Nadeel hiervan kan de verdere uitrol zijn. Het project van Getronics PinkRoccade & Stichting De Wever is neergezet als een duidelijk product met ook ondersteuning van een grote ICT-partij. Voordeel hiervan is dat de uitrol beter geregeld zal zijn. Mogelijk nadeel is dat de aansluiting op en de betrokkenheid van het specifieke gevoel op de werkvloer geringer kan zijn.
Vervolgens had de jury om te kunnen komen tot een verdere selectie behoefte aan enige meer strategische criteria, namelijk: spelen de cases voldoende in op zulke belangrijke trends als:

  • krapte op de arbeidsmarkt;
  • beheersing van kosten;
  • preventie van zorg.

Op nummer 2

Alcoholdebaas.nl van Tactus (Tactive).
Het gaat hier om een nieuwe techniek, toegepast in de zorgbehandeling zelf. Kernmotto dat erg mooi is verwerkt: “persoonlijk en anoniem”, vooral dankzij de internettechniek en tegelijk de degelijke training van het hulpverleningspersoneel. Dit instrument werft ook breder op de arbeidsmarkt van gekwalificeerde hulpverleners. Het heeft ook een preventieve kant: een grote doelgroep van alcoholverslaafden wordt bereikt die anders pas in zicht komen van de GGZ als hun verslaving veel verder gevorderd is. Het toepassen van dit soort technologische innovatie die zeker ook kostenbesparend is, werkt veel beter dan alleen bezuinigen en dan naar de direct voor de hand liggende kosten te kijken.

Op nummer 1

Vilans & Zorgpalet Baarn-Soest met hun Domotica aanpak: detectie van dwalen bij dementie.
Het gaat hier om de toepassing van een geheel nieuwe techniek (vandaar de betrokkenheid van TNO) van buiten de zorg, namelijk Defensie. De techniek zelf is relatief goedkoop te plaatsen in huizen van dwalende patiënten en bespaart daarmee veel meer kosten dan het product zelf. Het is ook mobiel, met andere woorden het geheel is in een paar uur op te pakken en opnieuw te installeren op een andere plaats. De techniek is zodanig dat er geen apparaten op het lichaam van de patiënt behoeven te worden aangebracht, hetgeen bij deze doelgroep ook slecht zou werken. Niet alleen ontlast het de mantelzorg, het biedt zelfs via monitoring op afstand de kans hen in te schakelen. Tegelijkertijd haalt het een belangrijke zorg van familie en buren weg en biedt daarmee de kans dat dergelijke patiënten langer in een thuissituatie kunnen blijven wonen. Het betreft een groeiende doelgroep, waarvoor nauwelijks plaats is in de bestaande intramurale capaciteit. Aangezien het niet zozeer om een gezondheidsprobleem gaat, horen ze daar eigenlijk ook niet thuis en is opname een veel te duur antwoord op het probleem: dwaalgedrag. De organisaties zijn voornemens deze techniek verder uit te rollen over de sector. De techniek en toepassing zijn ook zo ver gevorderd. De jury was hier zeer van onder de indruk.

Related Articles

Back to top button